ACC

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Produkty podobne

ACC Optima
Fluimucil Muko

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Rozrzedzające działanie i upłynniają­ce zbyt gęstą wydzielinę w oskrzelach (działanie mukolityczne), wykrztuśne – pochodna naturalnego aminokwasu L-cysteiny.

Ostre i przewlekłe choro­by dróg oddechowych przebiegające z obecnością nadmiernej ilości gęstej, śluzowej lub śluzowo-ropnej wydzieliny (ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli i zatok obocznych nosa, przewlekła obtu­racyjna choroba płuc – POChP, (skoja­rzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc. Obie choroby są spowodo­wane paleniem tytoniu. Wdychany dym papierosowy drażni oskrzela, prowadząc do zapalenia i zwiększonej produkcji wy­dzieliny oskrzelowej (flegmy). Uszkadza też wyścielające oskrzela rzęski, których zadaniem jest oczyszczanie dróg odde­chowych z bakterii i pyłów. Zalegająca wydzielina zwęża drogi oddechowe i utrudnia przepływ powietrza w płucach. U wieloletnich palaczy dym niszczy pę­cherzyki płucne, prowadząc do rozedmy i zmniejszenia pojemności płuc. Pierw­szym objawem choroby jest poranny ka­szel. W zaawansowanej postaci POChP chory odczuwa duszność nawet przy naj­mniejszym wysiłku. Najprostszym i naj­pewniejszym sposobem na powstrzyma­nie rozwoju POChP i spadku pojemności płuc jest zaprzestanie palenia. Poprawa wydolności płuc następuje już w pierw­szym roku po zaprzestaniu palenia), ro­zedma płuc, przewlekła astma oskrzelo­wa z obecnością gęstej wydzieliny, mu­kowiscydozagenetyczne schorzenie cha­rakteryzujące się wytwarzaniem nadmiernie gęstego śluzu w drogach odde­chowych i przewodzie pokarmowym; obja­wami są m.in. bardzo częste przeziębienia, zapalenia oskrzeli i płuc oraz problemy z trawieniem). Ostre zatrucie paracetamo­lem (acetylcysteina działa jako odtrut­ka). Przygotowanie do zabiegów leczni­czych i diagnostycznych w obrębie ukła­du oddechowego.
Choroba wrzo­dowa żołądka i dwunastnicy; ostry na­pad dychawicy (astmy) oskrzelowej. Po­staci zawierających 100 i 200 mg acetylcysteiny: nie należy stosować u dzieci poniżej 2. roku życia; postaci zawierają­cych 600 mg: nie stosować u dzieci po­niżej 14. roku życia.
Jednoczesne doustne przyjmowanie acetylcysteiny i takich antybiotyków jak: ampicylina (ampicil­line), amoksycylina (amoxicilline), ery­tromycyna (erythromycin), tetracykli­ny (doxycycline, tetracycline), tobramy­cyna (tobramicin), ceftazidim, cefurok­sym (cefuroxime) może powodować osłabienie działania tych antybiotyków (należy zachować co najmniej dwugo­dzinny odstęp między dawkami acetylcysteiny i antybiotyków). Jednoczesne stosowanie leków przeciwkaszlowych: kodeiny (codeine), dekstrometorfanu (dextromethorphane), butamiratu (butamirate) może prowadzić do zalegania rozrzedzonej wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego. Ace­tylcysteina nasila rozszerzające naczy­nia (wazodylatacyjne) i hamujące zle­pianie się płytek (antyagregacyjne) działanie nitratów, m.in. nitrogliceryny (gly­ceryl trinitrate) i azotanów.
Zażywać po posiłkach, popijając dużą ilością płynów (poprawia to działanie leku, zmniejszając lepkość zalegającej w drogach oddechowych wy­dzieliny). Nie należy stosować wieczo­rem (po godz. 17.00). Zawartość saszet­ki należy rozpuścić w 1 szklance wody bezpośrednio przed zażyciem – saszetek nie należy dzielić. Stany ostre: dorośli i dzieci powyżej 14. roku życia: 3 razy na dobę po 200 mg lub 1 raz na dobę 1 ta­bletka musująca 600 mg rano; dzieci po­między 2.-6. rokiem życia: 2 razy na dobę po 100 mg; dzieci pomiędzy 6.-14. rokiem życia: 3 razy na dobę po 100 mg. Stany przewlekle: dorośli i dzieci powyżej 14. ro­ku życia: 2 razy na dobę po 200 mg.
Granulat do sporządzania roztworu w 1 ml: 20 mg (w 5 ml: 100 mg), cena od 10 do 20 zł; granulat do sporządzania roztworu w 1 ml: 100 mg, cena od 10 do 20 zł; tabletki musujące po 100 mg, cena od 10 do 20 zł; granu­lat do sporządzania roztworu w 1 ml: 200 mg, cena od 10 do 20 zł; granulat do sporządzania płynu w 1 ml: 200 mg, cena od 10 do 20 zł; kapsułki po 200 mg, cena od 10 do 20 zł; tabletki musujące: po 200 mg, cena od 10 do 20 zł; granu­lat do sporządzania płynu w 1 ml: 600 mg, cena od 10 do 20 zł; tabletki musu­jące: po 600 mg, cena od 10 do 20 zł.
Acetylocysteina. Kapsułki po: 50.

W zatruciu paracetamolem daw­kowanie jest wielokrotnie wyższe (wy­łącznie w leczeniu szpitalnym). W przy­padkach mukowiscydozy dawki (zwykle wyższe od standardowych) są dobiera­ne ściśle indywidualnie w zależności od stanu i wieku chorego.
Dowiedz się więcej o składzie: .

ACC a alkohol

ACC u osób starszych(65 lat i więcej)
ACC dla dzieci(do 18 lat)
ACC w ciąży
ACC a karmienie piersią
ACC a prowadzenie pojazdów
ACC refundacja

ACC cena i opakowania

ACC Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum

VN:F [1.9.22_1171]
Cena
Skuteczność
Czas działania
Ocena leku: 0.0/5 (0 opinie pacjentów)



Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania