Amlodipine (amlodypina)

Opis leku:

Działanie leku

Antagonista wapnia, blokujący wolne kanały wapniowe, pochodna dihydropirydyny. Hamuje dopływ jonów wapniowych przez kanały wapniowe błony do komórek mięśni gładkich oraz m. sercowego. Działanie hipotensyjne jest skutkiem bezpośredniego zmniejszenia napięcia mięśni naczyń. Mechanizm działania w dławicy piersiowej jest dwojaki. Rozszerzenie tętniczek obwodowych powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, a w rezultacie obciążenia następczego. Ponieważ nie dochodzi do odruchowego częstoskurczu, zmniejszenie obciążenia następczego powoduje zmniejszenie zużycia energii i zapotrzebowania na tlen przez m. sercowy. Prawdopodobnie następuje również rozszerzenie tętnic i tętniczek wieńcowych zarówno w prawidłowym mięśniu, jak i w obszarze niedokrwienia. Po leczeniu amlodypiną opisano wzrost syntezy receptorów LDL, co może mieć działanie przeciwmiażdżycowe. Amlodypina dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, maksym. stężenie we krwi występuje po 6-12 h. Okres półtrwania wynosi 35-50 h, co umożliwia podawanie leku raz dz. Stan stacjonarny stężenia terapeutycznego jest osiągany po 7-8 dniach podawania leku. Z białkami osocza wiąże się ok. 97,5%. Amlodypina jest metabolizowana do postaci nieczynnych, które w większości są wydalane z moczem. Pojedyncza dawka dzienna powoduje istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego – zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, trwające całą dobę. Wystąpienie ostrego niedociśnienia jest mało prawdopodobne ze względu na opóźniony początek działania leku.

Amlodypina jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorobie niedokrwiennej serca w profilaktyce stabilnej dławicy piersiowej i leczeniu naczynioskurczowej dławicy piersiowej (dusznica Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami. Może być bezpiecznie stosowana u pacjentów z astmą oskrzelową, cukrzycą i dną moczanową.
Nadwrażliwość na inne leki z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, nikardypina, isradypina). Ostrożnie należy stosować u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby (wydłużony okres półtrwania leku).Ciąża (kat. C). Stosować jedynie w wypadku, gdy korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Karmienie piersią. Nie należy stosować. Dzieci. Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania u pacjentów do 18. rż.
Może być stosowana z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów, beta-adrenolitykami, inhibitorami ACE, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
antybiotykami i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Nie wykazano interakcji z digoksyną, cymetydyną, fenytoiną, warfaryną, indometacyną. Sok z grejpfruta zwiększa biodostępność amlodypiny.
Dorosłym początkowo 5 mg dz. doustnie. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawka może być zwiększona, maksym. do 10 mg dz. Indywidualne ustalanie dawki nie jest konieczne, jeżeli stosuje się równocześnie lek moczopędny z grupy tiazydu, lek blokujący receptory beta-adrenergiczne lub inhibitor ACE. Amlodypina może być przyjmowana niezależnie od pory posiłków.
Jedna tabletka zawiera 5, 10 lub 20mg escytalopramu.  
Bóle i zawroty głowy, obrzęki, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, znużenie, nudności, bóle brzucha. Rzadko przerost dziąseł, świąd, osutka, osłabienie, skurcze mięśni, objawy dyspeptyczne.
Jako objawy przedawkowania może wystąpić istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego z odruchową tachykardią. Lek nie ulega usunięciu poprzez dializę. Istotnym zabiegiem, ze względu na powolne wchłanianie leku, może być płukanie żołądka. Dalsze leczenie powinno obejmować substytucję objętości wewnątrznaczyniowej pod kontrolą diurezy. O ile nie ma przeciwwskazań, może okazać się konieczne stosowanie leków wazokonstrykcyjnych lub/i glukonianiu wapnia.

Amlodipine a alkohol alkohol
Amlodipine u osób starszych(65 lat i więcej)
Amlodipine dla dzieci(do 18 lat)
Amlodipine w ciąży
Amlodipine a karmienie piersią
Amlodipine a prowadzenie pojazdów
Amlodipine a grejpfrut
Amlodipine refundacja

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj Opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania