Andepin kapsułki

Opis leku:

Działanie leku

Średnio silne przeciwdepresyjne, umiarkowane poprawiające napęd („odhamowujące”); słabe przeciwlękowe, także hamujące łaknienie – lek z grupy selektywnych (wybiórczych) inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działanie SSRI polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego neuroprzekaźnika serotoniny – jednej z substancji odpowiedzialnych za przenoszenie bodźców w układzie nerwowym. Neuroprzekaźniki w warunkach fizjologicznych są uwalniane do złącza miedzy komórkami nerwowymi zwanego synapsą;proces ten ma charakter odwracalny; hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny przedłuża działanie tego neuroprzekaźnika wewnątrz synapsy i pozwala na jego lepsze wykorzystanie przez komórki nerwowe, a tym samym usprawnia przenoszenie bodźców nerwowych. Jedną z możliwych przyczyn depresji jest niedobór serotoniny lub niezdolność do jej prawidłowego wykorzystania przez komórki układu nerwowego – leki z grupy SSRI łagodzą tę nieprawidłowość.

Łagodne i średnio nasilone stany depresyjne z towarzyszącym lękiem, niepokojem, natręctwami, bez tendencji samobójczych; zła tolerancja (nasilone działania niepożądane lub uczulenie) na trójcykliczne leki przeciwdepresyjne; wybrane przypadki bulimii (nadmiernej, występującej napadowo potrzeby jedzenia z nieprawidłowym poczuciem głodu); pomocniczo w leczeniu odwykowym alkoholizmu.
Padaczka, zespól i choroba Parkinsona, ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Nie stosować łącznie z inhibitorami MAO (patrz INTERAKCJE). W odróżnieniu od trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (patrz UWAGI w Amitriptylinum) inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny nie wykazują niepożądanych działań cholinolitycznych (z wyjątkiem paroksetyny – paroxetine) ani działań ze strony układu krążenia – mogą być względnie bezpiecznie stosowane u chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenocoumarol), leków wpływających na czynność płytek krwi (m.in. atypowych leków neuroleptycznych oraz pochodnych fenotiazyny, większości trójpierścieniowych, czyli trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, kwasu acetylosalicylowego – acetylsalicylic acid znanego jako „aspiryna” i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, tiklopidyny – ticlopidine), glikokortykosteroidów (stosowanie SSRI wiąże się ze wzrostem ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego i innych krwotoków, szczególnie u pacjentów ze współistniejącą chorobą wrzodową przewodu pokarmowego, w wieku podeszłym, z rozpoznaną skazą krwotoczną, z marskością wątroby i nadciśnieniem wrotnym lub niewydolnością wątroby oraz leczonych wyżej wymienionymi lekami). Ostrożnie stosować w cukrzycy, u chorych w wieku podeszłym, z obniżonym stężeniem sodu we krwi (hiponatremia – może występować u chorych z marskością wątroby), leczonych lekami moczopędnymi.
patrz PRZECIWWSKAZANIA. Ze względu na mechanizm przemiany (metabolizmu) leków z grupy SSRI można spodziewać się interakcji z lekami psychotropowymi (o różnym stopniu nasilenia w zależności od indywidualnych cech pacjenta), które mogą być zarówno korzystne (kojarzenie leków przynosi skutek w postaci wzmocnienia ich działania), jak i niekorzystne (kojarzenie leków może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych) – dlatego zawsze należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków. Łączne stosowanie z solami litu (lithium carbonicum) może być przyczyną nasilenia działania obu leków. Selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie należy stosować (lub stosować z dużą ostrożnością, pod ścisłą kontrolą specjalisty) z innymi lekami o działaniu związanym z przemianą serotoniny (m.in. tramadol i inne przeciwbólowe leki opioidowe, leki stosowane w leczeniu migreny z grupy tryptanów – m.in. sumatriptan), inhibitorami MAO (selegilina – selegiline, moklobemid – moclobemide – należy zachować 14-dniowy odstęp między ostatnią dawką inhibitorów MAO a pierwszą dawką SSRI; po zakończeniu leczenia SSRI przerwa powinna wynosić do 5 tygodni), z klomipraminą – clomipramine, trazodonem, mirtazapiną – mirtazapine, wenlafaksyną – venlafaxine, buspironem, selegiliną – selegiline, preparatami zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum), amantadyną – amantadine,karbidopą+lewodopą (Nakom), dekstrometorfanem (dextromethorphan) – takie połączenie może być przyczyną wystąpienia rzadkiego, ale groźnego powikłania – zespołu serotoninowego (stan wywołany nadmiarem serotoniny w mózgu; główne objawy to: bóle głowy, podwyższona temperatura ciała, zlewne poty, nadciśnienie tętnicze, znaczne przyspieszenie czynności serca, nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, nasilone drżenia mięśniowe, niepokój, zaburzenia świadomości. Nieleczony zespół serotoninowy może prowadzić do śpiączki, może również zagrażać życiu, dlatego też w przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast odstawić stosowane leki i w trybiepilnym zasięgnąć porady lekarza; w przypadku nasilonych objawów zachodzi konieczność leczenia szpitalnego). Fluoksetyna nasila działanie leków przeciwdrgawkowych (karbamazepina – carbamazepine, fenytoina – phenytoine, kwas walproinowy – valproinic acid), beta-blokerów, benzodiazepin (alprazolam, diazepam).
Depresja; nerwice natręctw: raz na dobę 20 mg rano; po 4 tygodniach leczenia, w razie konieczności, możliwe zwiększenie dawki do 2 razy na dobę po 20 mg rano i po południu. Bulimia: do 60 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa: 80 mg (2 razy na dobę po 40 mg); w wieku podeszłym: 60 mg na dobę.
brak danych
fluoxetine (fluoksetyna). Kapsułki po 20 mg cena od 5 do 10 zł, Rf.
UWAGI: leki z grupy selektywnych (wybiórczych) inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), podobnie jak prawie wszystkie leki przeciwdepresyjne, rozwijają swoje działanie powoli, pierwsze efekty obserwowane są zazwyczaj po tygodniu lub 2 tygodniach, a pełnia działania – po 4-6 tygodniach; leczenie jest zazwyczaj długotrwałe, co najmniej 6-miesięczne o odstawieniu leku z tej grupy (zawsze stopniowym) lub zmianie dawkowania może decydować jedynie lekarz. Leki z grupy SSRI nie powinny być stosowane u ludzi zdrowych, gdyż wbrew popularnym opiniom nie istnieją obecnie dowody, które przemawiałyby za tym, że poprawiają one kondycję psychiczną osób zdrowych (zwłaszcza pierwszy wprowadzony na rynek amerykański lek z tej grupy – fluoksetyna, czyli Prozac – zyskały sobie bezpodstawnie miano „pigułek szczęścia”).

Andepin a alkohol alkohol
Andepin u osób starszych(65 lat i więcej)
Andepin dla dzieci(do 18 lat)
Andepin w ciąży
Andepin a karmienie piersią
Andepin a prowadzenie pojazdów
Andepin a grejpfrut
Andepin refundacja

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj Opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania