Captopril

Opis leku:

Działanie leku

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o szybkim i stosunkowo krótkim działaniu. Lek (tzw. inhibitor konwertazy ACE) hamuje aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która ma bardzo silne właściwości kurczące na naczynia krwionośne. Preparat znalazł zastosowanie jako lek hipotensyjny.
Zwalnia rozwój niewydolności nerek w uszkodzeniu nerek z powodu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa) i nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II stanowi fragment układu hormonalno-enzymatycznego określanego mianem RAA (skrót od: renina – angiotensyna aldosteron). RAA występuje we krwi, działając w całym organizmie lub też miejscowo, m.in.: w mięśniu sercowym, nerkach, ścianach naczyń krwionośnych, kontrolując objętość krwi krążącej w ustroju i stężenia jonów sodu i potasu w płynach ustrojowych. Angiotensyna II znacznie podnosi ciśnienie tętnicze kurcząc bardzo silnie naczynia krwionośne i pobudzając wydzielanie aldosteronu – hormonu zatrzymującego wodę i sód, co jest przyczyną powstawania nadciśnienia tętniczego. Zahamowanie (inhibicja) działania angiotensyny ll powoduje więc obniżenie ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze – zarówno jako lek pojedynczy, jak i w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, zwłaszcza z moczopędnymi (hydrochlorothiazid). Zastoinowa niewydolność serca. Zaburzenia funkcji (dysfunkcja) lewej komory po zawale serca.
Kardiomiopatia przerostowa (schorzenie polegające na powiększeniu i przeroście mięśnia sercowego lub sztywności komór serca, do którego dochodzi w przypadkach innych chorób serca i układu krążenia, np. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, wad zastawek serca); zwężenie zastawki aorty; pacjenci z przeszczepioną nerką; zwężenie obu tętnic nerkowych (lub tętnicy nerkowej jednej nerki w przypadku braku nerki drugiej); ciężka niewydolność nerek; stany odwodnienia organizmu; obrzęk naczynioruchowy, także występujący w przeszłości (patrz UWAGI). Szczególnie ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, obecnością białka w moczu (białkomoczem przekraczaką niewydolnością krążenia, toczniem rumieniowatym układowym (i innymi chorobami zapalnymi tkanki łącznej – kolagenozami).
Nie stosować jednocześnie (lub stosować z wielką ostrożnością, na wyraźne zlecenie lekarza) preparatów zawierających potas (kalium), leków moczopędnych z grupy „oszczędzających potas” (m.in. amiloride, spironolactone, tialorid, triamteren) – możliwość wystąpienia nawet znacznego, niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii); przy jednoczesnym stosowaniu soli litu (lithium carbonicum) – niebezpieczeństwo wzrostu stężenia litu we krwi. Lek nasila działanie leków moczopędnych, obniżających ciśnienie oraz rozszerzających naczynia wieńcowe z grupy azotanów (m.in. isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate); interakcja ta jest często wykorzystywana w skojarzonym (wielolekowym) leczeniu. Działanie leku jest osłabione przy jednoczesnym stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zwłaszcza indometacyny (indomethacine) i naproksenu (naproxen). Jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych, m.in. azatiopryny (azathioprine), glikokortykosteroidów, allopurinolu (allopurinol), prokainamidu (procainamide), związków litu (lithium carbonicum) może powodować nasilenie działań niepożądanych. Łączne podawanie z neuroleptykami może powodować hipotonię ortostatyczną (gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji ciała, zwłaszcza z leżącej na stojącą, który może prowadzić do omdlenia). U pacjentów stosujących dietę niskosodową (z ograniczeniami pokarmów o dużej zawartości soli kuchennej) lek może działać silniej niż u pacjentów niestosujących takiej diety.
W odróżnieniu od innych leków z grupy IKA kaptopril nie powinien być podawany w jednorazowej dawce dobowej, lecz w 2-3 równych dawkach podawanych w równych (stałych) odstępach czasowych; należy zażywać na ok. 1 godzinę przed posiłkami. Nadciśnienie tętnicze: początkowo 2 x na dobę 12,5-25 mg; w razie konieczności możliwe zwiększenie dawki po co najmniej 2 tygodniach leczenia nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 150 mg (=3 x na dobę po 50 mg). Niewydolność serca: początkowo 2 do 3 x na dobę po 6,25-12,5 mg; w razie konieczności możliwe zwiększenie dawki po co najmniej 2 tygodniach leczenia do 2-3 x na dobę po 25-50 mg, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 150 mg (=3 x na dobę po 50 mg).
Cena do 5 zł.
Kaptopryl. Tabletki po 12,5 mg.
Pełny efekt leczniczy występuje zazwyczaj po kilku tygodniach stosowania leku; wszelkie zmiany dawkowania powinny więc być przeprowadzone z dużą ostrożnością, po uwzględnieniu tego faktu. Leczenia nie należy nagle przerywać. Stosunkowo częstym objawem niepożądanym towarzyszącym stosowaniu wszystkich leków z tej grupy (inhibitorów konwertazy angiotensyny – IKA) jest suchy kaszel, który ustępuje po odstawieniu leku (może być złagodzony przez podanie acetylocysteiny); mogą także występować zaburzenia smaku. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego (zazwyczaj szybko narastające obrzęki, zwłaszcza twarzy i warg, którym towarzyszy duszność, chrypka, trudności w połykaniu oraz swędząca pokrzywka skóry) lek należy natychmiast odstawić i pilnie zasięgnąć porady lekarza. Leki z grupy IKA mogą nasilać reakcje nadwrażliwości występujące po ukąszeniu owadów u osób uczulonych na jad. Podczas długotrwałego leczenia wskazana okresowa kontrola stężenia potasu, kreatyniny (zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia), testów wątrobowych (aminotransferaz – ALT i AST) oraz morfologii krwi.
Leczenie lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas należy przerwać 2-3 dni przed zastosowaniem kaptoprylu. Pacjent nie powinien samowolnie przerywać leczenia.
Działania niepożądane
Kaszel, wysypki skórne, uczulenie na światło, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, zmiany morfologii krwi, skurcz oskrzeli, ból głowy, nudności, depresja, wzrost aktywności enzymów wątrobowych we krwi, białkomocz, zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Captopril a alkohol alkohol
Captopril u osób starszych(65 lat i więcej)
Captopril dla dzieci(do 18 lat)
Captopril w ciąży
Captopril a karmienie piersią
Captopril a prowadzenie pojazdów
Captopril a słońce i solarium ☼
Captopril refundacja

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj Opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania