Cinie 50 tabletki

Opis leku:

Działanie leku

Wszystkie postacie sumatryptanu: szybkie (występujące po 10-15 minutach – podanie podskórne, czopki i w postaci aerozolu do nosa; po 30 minutach – podanie doustne) i silne przerywające napad migreny (przeciwmigrenowe) – wybiórczo (selektywnie) zwężające naczynia układu tętnic szyjnych i znoszące objawy zapalenia neurogennego naczyń mózgowych – lek działający poprzez wpływ na poziom serotoniny (5-hydroksytryptaminy; 5-HT); selektywny agonista receptorów 5HT1B/1D.

Wszystkie postacie: lek I rzutu (z wyboru) w napadach migreny (także z towarzyszącą aurą migrenową, czyli zaburzeniami neurologicznymi, które u części pacjentów poprzedzają wystąpienie migrenowego bólu głowy; najczęstsze objawy aury migrenowej to: zaburzenia widzenia – jaskrawe rozbłyski lub widzenie drobnych, ciemnych mroczków, dzwonienie w uszach, uczucie drętwienia). Iniekcje: także klasterowy ból głowy (niezwykle silny napadowy, nawracający boi głowy, zawsze jednostronny, trwający do kil-ku godzin, najczęściej występujący u mężczyzn 20.-40. rok życia; często towarzyszy mu łzawienie oka i zatkany nos). Aerozol donosowy: przydatny szczególnie w przypadkach, gdy atakowi migreny towarzyszą nudności i wymioty. Bezpieczny w leczeniu migreny u dzieci powyżej 8. roku życia.
Także uczulenie na sulfonamidy (cotrimoxazole znany jako biseptol). Grupa preparatów, do której należy sumatryptan (tryptany) powoduje skurcz naczyń wieńcowych, w związku z tym leków z tej grupy nie należy stosować po zawale mięśnia sercowego, z chorobami naczyń obwodowych lub u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca, z dławicą Prinzmetala (rzadka odmiana choroby niedokrwiennej serca, wywołana pojedynczym skurczem jednej z tętnic wieńcowych; w odróżnieniu od pacjentów z typową postacią niedokrwienną serca zmiany w badaniu EKG mają charakter przemijający, nie występują czynniki ryzyka takie jak otyłość, cukrzyca, dotyczy zazwyczaj ludzi młodych; często współistnieje z innymi chorobami naczyniowymi, takimi jak migrena, zespół Raynauda oraz z astmą aspirynową), u pacjentów z niektórymi postaciami zaburzeń rytmu serca (związanymi z obecnością dodatkowych dróg przewodzenia w mięśniu sercowym – m.in. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a). Ostrożnie w udarze mózgu, epizodzie przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (także przebytym). Tryptanów nie należy stosować w zapobiegawczym leczeniu migreny!
Nie stosować jednocześnie z ergotaminą (ergotamino) ze względu na możliwość nadmiernego nasilenia skurczu naczyń (co najmniej 24-godzinny odstęp), wybiórczymi (selektywnymi) inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), solami litu (lithium carbonicum) oraz z IMAO. Sumatryptan może być stosowany łącznie z innymi lekami przeciwmigrenowymi (dihydroergotaminą – dihydroergotamine, propranołolem, flunaryzyną – flunarizine, pizotifenem).
(dotyczy wszystkich preparatów i postaci sumatryptanu): napad migreny: postać doustna i czopki doodbytnicze: doraźnie: jednorazowo 25-100 mg. Aerozol do nosa: doraźnie: jednorazowo 20 mg. Iniekcje podskórne: doraźnie: jednorazowo 6 mg. Nie należy przekraczać dobowych dawek maksymalnych (doustnie – 300 mg na dobę; donosowo – 40 mg na dobę, podskórnie -12 mg na dobę), przy czym kolejna dawka może być podana co najmniej po godzinie od pierwszej dawki podskórnej lub 2 godziny (minimalny odstęp między dawkami) od pierwszej dawki doustnej w przypadku jej nieskuteczności.
brak danych
Sumatryptan. Tabletki po: 50 mg.
Sumatryptan, podobnie jak i inne leki z grupy tryptanów) powinien być stosowany wyłącznie w dobrze udokumentowanych (zdiagnozowanych) przypadkach migreny – przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć udar i krwotok mózgowy oraz inne zmiany naczyniowe mózgu (w tym tętniaki). Lek należy przyjąć w jak najwcześniejszej fazie ostrego ataku migreny (aczkolwiek lek jest także skuteczny po przyjęciu także podczas rozwiniętego napadu jak i pod koniec napadu). Gdy napadom bólu migrenowego towarzyszą szczególnie silne nudności i wymioty, może być wskazane podanie wraz z lekiem z grupy tryptanow metoklopramidu (metoclopramide).

Cinie a alkohol alkohol
Cinie u osób starszych(65 lat i więcej)
Cinie dla dzieci(do 18 lat)
Cinie w ciąży
Cinie a karmienie piersią
Cinie a prowadzenie pojazdów
Cinie refundacja

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj Opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania