Cozaar

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Hamujące działanie angiotensyny II przez wpływ na swoiste receptory, co powoduje długotrwałe (trwające co najmniej 24 godz.) rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie przerostu mięśnia sercowego, a także ochronę nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Pełny rozwój działania leku występuje zazwyczaj po 3, (niekiedy na wet po 6 tyg.) systematycznego stosowania. Leki z tej grupy często nazywane są popularnie sartanami(mechanizm działania patrz: APROVEL).

Leczenie pierwotnego (samoistnego) nadciśnienia tętniczego oraz niewydolność serca u chorych, u których leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) nie jest możliwe (np. z powodu wystąpienia działań niepożądanych).
Szczególna ostrożność u chorych odwodnionych i z zaburzeniami elektrolitowymi (chorych tych należy nawodnić i uzupełnić elektrolity przed rozpoczęciem podawania leku), z niedociśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności nerek, z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego (zwężenie zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej, z kardiomiopatią przerostową, z ciężką zastoinową niewydolnością serca) u chorych ze zwężeniem obu tętnic nerkowych (lub tętnicy nerkowej jednej nerki w przypadku braku nerki drugiej) – w tych stanach chorobowych może dochodzić do głębokich spadków ciśnienia tętniczego krwi, skutkujących dalszym pogorszeniem przepływu krwi i gorszym ukrwieniem tych narządów. Stosowanie leku w tych przypadkach wymaga szczególnej ostrożności.
Lek nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, w tym leków moczopędnych, co wykorzystywane jest w praktyce wielolekowego (skojarzonego) leczenia nadciśnienia tętniczego. Nie stosować jednocześnie (lub stosować z wielką ostrożnością, na wyraźne zlecenie lekarza) preparatów zawierających potas (kalium), leków moczopędnych z grupy „oszczędzających potas” (m.in. amiloride, spironolactone, Tialorid, triamteren) – możliwość wystąpienia nawet znacznego, niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii); przy jednoczesnym stosowaniu soli litu (lithium carbonicum) – niebezpieczeństwo wzrostu stężenia litu we krwi. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując jednocześnie preparaty z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym i odwodnionych ze względu na możliwość osłabienia działania obniżającego ciśnienie, a także niekorzystny wpływ na nerki – planując stosowanie tych leków (także dostępnych bez recepty), należy w takim przypadku skonsultować się z lekarzem. U pacjentów stosujących dietę niskosodową (z ograniczeniami pokarmów o dużej zawartości soli kuchennej, zalecanej np. w niewydolności serca) lek może działać silniej niż u pacjentów niestosujących takiej diety.
Stosować w jednorazowej dawce dobowej niezależnie od posiłku – zazwyczaj 1 x na dobę 50 mg. Maksymalna dawka dobowa -100 mg.
Cena od 50 do 100 zł.
28 tabletek powlekanych, 1 tabletka zawiera 50 mg losartanu.
Przy upośledzeniu czynności nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania; dawkowanie należy obniżyć w przypadku chorych z uszkodzeniem wątroby. W porównaniu z lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (sartany) odznaczają się mniejszą liczbą działań niepożądanych (m.in. bardzo rzadko występuje suchy kaszel – stosunkowo częsty objaw niepożądany przy stosowaniu ACE).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Cozaar a alkohol

Cozaar u osób starszych(65 lat i więcej)
Cozaar dla dzieci(do 18 lat)
Cozaar w ciąży
Cozaar a karmienie piersią
Cozaar a prowadzenie pojazdów
Cozaar a grejpfrut
Cozaar a doping
Cozaar a słońce i solarium ☼
Cozaar refundacja

Cozaar cena i opakowania

Cozaar Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania