Leki uspokajające i nasenne

Relanium

Jest to pochodna benzodiazepiny, wykazująca silne działanie nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i miorelaksacyjne. Jest stosowany bardzo szeroko w leczeniu napadów lęku i pobudzenia w wielu chorobach, w zespole abstynencyjnym po odstawieniu alkoholu. Jest podstawowym lekiem przeciwdrgawkowym, który podaje się w celu przerwania napadu padaczkowego i w stanie padaczkowym. Rzadko stosuje się go w przewlekłym leczeniu padaczki.

Oxazepam

Lek należący do pochodnych benzodiazepiny, o działaniu przeciwlękowym i nasennym, słabym przeciwdrgawkowym i zwiotczającym mięśnie. Patrz również: OKSAZEPAM.

Oksazepam TZF

Średnio długie (trwające 6-8 godzin) silne przeciwlękowe, słabsze uspokajająco – nasenne i obniżające napięcie mięśni – lek z grupy benzodiazepin.

Noctofer

Jest to lek należący do grupy benzodiazepin, stosowany do krótkotrwałego leczenia bezsenności.

Nitrazepam

Nitrazepam jest lekiem należącym do pochodnych benzodiazepiny o działaniu uspokaja­jącym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Jest stosowany w leczeniu bezsenności i niektórych postaci padaczki u dzieci.

Neurol

Lek Neurol zawiera alprazolam – benzodiazepinę używaną w leczeniu napadów paniki, lęków różnego rodzaju (SAD, GAD) oraz – bardzo rzadko – bezsenności. Jest stosowany w stanach lęku i napięcia psychicznego, pomocniczo w leczeniu padaczki i uzależnienia alkoholowego.

Milocardin

Lek złożony o działaniu uspokajającym i nasennym oraz rozkurczowym. Jest stosowany w łagodnych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych lub sercowych w przebiegu nerwicy.

Melato-tab tabletki

Normalizujące cykl dobowy snu i synchronizujące zegar biologiczny (ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę wybudzeń w ciągu nocy, poprawia jakość snu); także przeciw utleniające (antyoksydacyjne) – hormon wydzielany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (neurohormon) przez szyszynkę (synteza tego hormonu zmienia się w ciągu doby zależnie od ilości światła docierającego do siatkówki oka: szczytowe stężenie występuje między godziną […]

Melatonina

Melatonina jest hormonem produkowanym w szyszynce. Bierze udział w regulacji snu i czuwania.

Medazepam

Długotrwałe wybiórcze przeciwlękowe; także przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśni – lek z grupy benzodiazepin.

Mabuson

Średnio silne przeciwlękowe. Nie działa nasennie, przeciwdrgawkowo i nie zmniejsza napięcia mięśni szkieletowych i nie powoduje uzależnienia psychofizycznego, nie upośledza pamięci i nie wpływa depresyjnie na ośrodek oddechowy.

Grandaxin tabletki

Silne, średnio długie przeciwlękowe, słabe uspokajająco-nasenne i obniżające napięcie mięśni – lek z grupy benzodiazepin zbliżony budową chemiczną do diazepamu.

Frisium

Lek o działaniu przeciwlękowym, przeciwdrgawkowym, miorelaksacyjnym i nasennym.

Elenium

Lek należy do pochodnych benzodiazepiny. Ma działanie przeciwlękowe, przeciw­drgawkowe i uspokajające. Jest stosowany w stanach lęku, niepokoju, nerwicach, leczeniu od­wykowym uzależnienia od alkoholu, w zespole napięcia przedmiesiączkowego, w bolesnych skurczach mięśni i w innych chorobach.

Eanox tabletki

Szybkie i stosunkowo krótkotrwałe nasenne; w wyższych dawkach – słabe przeciwdrgawkowe i obniżające napięcie mięśni – pochodna imidazolopirymidyny; ma odmienną budowę chemiczną niż barbiturany, benzodiazepiny i inne leki nasenne.

Dormicum

Jest to lek z grupy pochodnych benzodiazepiny, o działaniu uspokajającym i nasennym, przeciwlękowym i zwiotczającym mięśnie. Jest stosowany w bezsenności i zaburzeniach snu.

Diazepam rectubes

Silne przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, obniżające napięcie mięśni – lek z grupy benzodiazepin o długim czasie działania.

Dobroson tabletki

Nasenne; słabe przeciwlękowe, uspokajające, obniżające napięcie mięśni – pochodna cyklopironu o odmiennej budowie chemicznej niż barbiturany, benzodiazepiny i inne leki nasenne.

Cloranxen

Lek należy do grupy pochodnych benzodiazepiny o działaniu przeciwlękowym oraz uspokajającym i nasennym. Ma również działanie zwiotczające mięśnie szkieletowe i przeciwdrgawkowe. Jest stosowany w leczeniu stanów lękowych, nerwicy lękowej, stanów nadmiernego pobudzenia oraz w uzależnieniu alkoholowym i padaczce.