Aluminii kalii sulfas

Leki i preparaty zawierające: