Leki DELFARMA/SIA

Metizol

Silne przeciwtarczycowe – obniża wytwarzanie i wydzielanie hormonów tarczycy.