Leki Genzyme

Renagel

Lek przeznaczony do obniżenia stężenia fosforanów u chorych na schyłkową niewydolność nerek poddawanych dializoterapii. Lek nie wchłania się z przewodu pokarmowego, w którym wiąże fosforany zawarte w pokarmach.