Leki SOPHARMA

Digoxin

Digoksyna należy do grupy leków nazwanych glikozydami nasercowymi. Przez lata leki tej grupy, a zwłaszcza digoksyna, były podstawą w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, która powstaje na tle różnych chorób serca. Obecnie lek ma zastosowanie tylko w niektórych przypadkach niewydolności serca, a także w niektórych rodzajach zaburzeń rytmu serca. Digoksynę łatwo przedawkować, ponieważ dawka toksyczna jest niewiele większa niż dawka lecznicza.

Tabex

Zapobiega występowaniu objawów głodu nikotynowego, pobudza ośrodkowy układ nerwowy – alkaloid otrzymywany z nasion złotokapu (Laburnum anagyroides) o działaniu zbliżonym do nikotyny.