bromokryptyna

Opis leku:

Działanie

Bromokryptyna hamuje wydzielanie protak­tyny z przedniego płata przysadki mózgowej, jest więc stosowana w leczeniu stanów choro­bowych związanych ze zwiększonym stęże­niem protaktyny. Do chorób tych zalicza się m.in. niektóre postaci niepłodności u kobiet i u mężczyzn oraz impotencję. Jest również skuteczna w leczeniu łagodnych chorób sutka i innych objawów chorobowych związanych z cyklem menstruacyjnym. Może być rów­nież stosowana w celu powstrzymania lak­tacji u kobiet, które nie chcą karmić piersią. Bromokryptyna jest skuteczna w łagodzeniu objawów parkinsonizmu. Jest szeroko stoso­wana u osób z zaawansowaną chorobą Parkinsona, kiedy to inne leki są nieskuteczne lub nieodpowiednie.

Zmniejsza uwalnianie hormonu wzrostu i z tego powodu jest stosowana również w le­czeniu akromegalii.

Przy stosowaniu małych dawek istotne działania niepożądane są rzadkie. Nudności i wymioty można zminimalizować, stosu­jąc lek podczas posiłków. W rzadkich przy­padkach bromokryptyna może powodować owrzodzenie żołądka.

Interakcje

Leki przeciwpsychotyczne mają działanie prze­ciwstawne do bromokryptyny i zwiększają ryzy­ko parkinsonizmu. Fenylopronolamina, efedryna oraz pseudoefedryna. Wchodzą w skład licznych preparatów na kaszel i grypę. Ich stosowanie łącznie z bromokryptyną może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych. Erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe zwiększają stężenie bromokryptyny w surowicy i ryzyko jej działań niepożądanych. Domperidon i metoklopramid osłabiają niektó­re działania bromokryptyny.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. w czasie posiłku. Dobór schematu dawkowania zależy od wskazania, zazwyczaj 2,5 mg 2 razy na dobę, w razie potrzeby do 50 mg/d.
Lek zmniejsza produkcję mleka, a po­dany w ciągu 12 godzin od porodu ha­muje całkowicie jego wytwarzanie. Jeśli chcesz karmić piersią, omów to z leka­rzem.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, za­żyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem, objawy mogą bowiem nawrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy lub jeśli zażyłeś zbyt dużą dawkę — skontak­tuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań. Monitorowanie — Zaleca się okresowe badanie stężenia hormonów we krwi oraz coroczne ba­danie ginekologiczne (u kobiet w wieku pomenopauzalnym co 6 miesięcy). Można również kontrolować rzadsze działania niepożądane (np. chorobę wrzodową u osób chorych na akro­megalię).
Działania niepożądane
Działania niepożądane są zazwyczaj związane ze stosowaną dawką. W przypadku stosowania bromokryptyny w leczeniu choroby Parkinsona mogą występować nieskoordynowane mchy.

Leki i suplementy zawierające bromokryptyna

Przykład leku(ulotka)

Parlodel(bromokryptyna) a alkohol

Parlodel(bromokryptyna) u osób starszych(65 lat i więcej)
Parlodel(bromokryptyna) dla dzieci(do 18 lat)
Parlodel(bromokryptyna) w ciąży
Parlodel(bromokryptyna) a karmienie piersią
Parlodel(bromokryptyna) a prowadzenie pojazdów
Parlodel(bromokryptyna) refundacja

Parlodel(bromokryptyna) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania