Velcade

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną – bortezomib. Działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe. To wysoko selektywny, odwracalny inhibitor proteasomu, hamuje proteasom 26S wpływając m.in. na progresję cyklu komórkowego oraz aktywację czynnika odpowiadającego za transkrypcję, co prowadzi do apoptozy komórki nowotworowej. Hamuje czynność osteoklastów oraz zwiększa różnicowanie się osteoblastów u chorych z zaawansowaną osteolizą. Wydalany w niewielkiej ilości, wraz z moczem.

W monoterapii lub w skojarzeniu z  pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem w leczeniu progresji szpiczaka mnogiego u pacjentów po wcześniejszym jednym programie leczniczym oraz po przeszczepie hematopoetycznym komórek macierzystych bądź u pacjentów nie kwalifikujących się do niego.
W skojarzeniu z melfalanem i prednizonem w leczeniu wcześniej nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów nie kwalifikujących się do wysokodawkowanej chemioterapii w połączeniu z przeszczepem hematopoetycznych komórek macierzystych.
W skojarzeniu z deksametazon i/lub talidomidem w indukcji leczenia wcześniej nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów kwalifikujących się do wysokodawkowanej chemioterapii w połączeniu z przeszczepem hematopoetycznych komórek macierzystych.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub boron, ostra rozlana naciekowa choroba płuc i osierdzia.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaparciami w wywiadzie, czynnikami ryzyka wystąpienia drgawek, omdleniami w wywiadzie, zaburzeniami kardiologicznymi, zaburzeniami pracy nerek, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dużą masą nowotworu przed rozpoczęciem terapii, pacjentów z amyloidozą, objawami neuropatii w wywiadzie, półpaścem, objawami zespołu rozpadu guza, trombocytopenią.
Nie zaleca się stosowania leku w skojarzeniu z ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną, zielem dziurawca.
Lek należy stosować ostrożnie w połączeniu z ketokonazolem, rytonawirem, lekami hipoglikemizującymi.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawka jest dostosowana do powierzchni ciała pacjenta, zależenie od programu leczenia. Lek podawany jest dożylnie.
Lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych. 1 fiolka zawiera 1 mg bortezomibu. Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 1 mg bortezomibu.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Velcade a alkohol

Velcade u osób starszych(65 lat i więcej)
Velcade dla dzieci(do 18 lat)
Velcade w ciąży
Velcade a karmienie piersią
Velcade a prowadzenie pojazdów
Velcade a antykoncepcja
Velcade refundacja

Velcade cena i opakowania

Velcade Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania