Abutol tabletki

Działanie leku i ulotka

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia czynność serca, zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku, a także obniża zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, przez co poprawia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe i zmniejsza częstość występowania bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową); przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca (lek przeciwarytmiczny). Zaliczany do grupy wybiórczych (selektywnych) leków beta-adrenolitycznych („beta-blokerów”; beta-adrenolityków; LBA), czyli blokujących beta receptory dla noradrenaliny czyli norepinefryny i adrenaliny, czyli epinefryny, które są odpowiedzialne za skurcz naczyń, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie czynności serca. W porównaniu z beta-blokerami niewybiórczymi (nieselektywnymi – propranolol, sotalol) beta-blokery wybiórcze (selektywne) odznaczają się mniejszą częstością występowania działań niepożądanych (m.in. znacznie słabsze działanie zwężające oskrzela i kurczące naczynia krwionośne, praktycznie – brak wpływu na poziom lipidów we krwi).

Nadciśnienie tętnicze – zarówno jako lek pojedynczy, jak i w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie; przewlekłe leczenie niewydolności wieńcowej (dławicy piersiowej); zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza pochodzenia komorowego, przebiegające z przyspieszeniem czynności serca; wtórna profilaktyka zawału serca (zapobieganie kolejnemu zawałowi serca u chorych, którzy zawał już przebyli).
Zwolnienie czynności serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca przebiegające ze zwolnieniem akcji serca (bradyarytmia); zaburzenia przewodnictwa w obrębie serca (bloki przedsionkowo-komorowe II i III stopnia); szczególna postać choroby niedokrwiennej serca – angina Prinzmetala, niskie ciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego (w tym miażdżyca zarostowa naczyń kończyn dolnych, choroba Raynauda – beta-blokery nasilają skurcz naczyń krwionośnych, powodując dalsze zmniejszenie przepływu krwi i nasilenie objawów niedokrwienia), astma oskrzelowa; nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (feochromocytoma). Dużej ostrożności wymaga stosowanie leku w cukrzycy (może maskować stany hipoglikemii – gwałtowne spadki poziomu cukru we krwi) i zaawansowanej postaci niewydolności krążenia.
Nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, glikozydów naparstnicy (digoxin, metildigoxin), opioidowych (narkotycznych) leków przeciwbólowych (morphinum, codeinum) oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym dostępne bez recepty (ibuprofen, naproxen) mogą osłabić działanie leku w zakresie obniżania ciśnienia tętniczego, a chlorpromazyna i inne neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny – nasilać działanie leku w zakresie obniżania ciśnienia tętniczego. Nie stosować (lub stosować z wielką ostrożnością, pod ścisłą kontrolą) z lekami przeciwarytmicznymi (m.in. amiodarone, disopiramide, quinidine, propafenon), klonidyną (clonidine), moksonidyną (moxonidine) oraz niektórymi antagonistami wapnia stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (diltiazem, werapamil) ze względu na możliwość nasilenia zaburzeń rytmu i objawów niewydolności krążenia; przeciwwskazane jest także łączne stosowanie tiorydazyny (thioridazine) z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych ze strony serca. Lek osłabia działanie leków rozszerzających oskrzela z grupy sympatykomimetyków (działanie antagonistyczne – leki te rozszerzają oskrzela, natomiast beta-blokery – zwężają). Jednoczesne stosowanie leków wywierających działanie zwężające naczynia (leki alfa-adrenomimetyczne – m.in. krople do nosa: oxymetazoline, xylometazolin i inne, w większości dostępne bez recepty) może być przyczyną nawet znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi – należy zdecydowanie unikać takich połączeń. Ri fampicyna i fenobarbital (Luminalum) mogą zmniejszać działanie acebutololu, natomiast ritonawir – nasilać.
Ściśle indywidualne; w zależności od wskazań lek należy zażywać w jednorazowej dawce (rano lub wieczorem) lub w 2-3 równych dawkach na dobę. Nadciśnienie tętnic ze: 1 x na dobę po 400 mg lub 2 x na dobę po 200 mg (w razie konieczności, po kilku tygodniach, dawka może być podniesiona do 2 x na dobę po 400 mg). Dławica piersiowa: 2 do 3 x na dobę po 200 mg. Zaburzenia rytmu serca: początkowo 1 x na dobę 400 mg lub 2 x na dobę po 200 mg (w razie konieczności, po kilku tygodniach, dawka może być podniesiona do 2 x na dobę po 400 mg). Wtórna profilaktyka zawalu serca: rozpoczęcie stosowania leku powinno nastąpić między 3 a 21 dniem od wystąpienia zawału; zazwyczaj stosuje się 2 x na dobę po 200 mg. Osoby w wieku podeszłym: dawka maksymalna wynosi 800 mg na dobę.
Cena od 5 do 10 zł.
20 tabletek lub 30 tabletek powlekanych, 1 tabletka zawiera 200 mg acebutololu; Abutol Long: 30 tabletek powlekanych, 1 tabletka zawiera 400 mg acebutololu.

Uczucie zmęczenia, bezsenność, obrzęki, depresja, impotencja, częste oddawanie moczu.

Leków beta-adrenolitycznych nie należy nagle odstawiać; takie zakończenie leczenia jest niebezpieczne da pacjenta – może prowadzić do zaostrzenia choroby, (wystąpienie niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, gwałtownego zaostrzenia choroby wieńcowej – dławicy piersiowej). Odstawianie leku polegające na stosowaniu coraz mniejszych dawek powinno trwać co najmniej 7-14 dni i odbywać się zawsze pod kontrolą lekarską. Szczególnie ostrożnie należy stosować lek u chorych na cukrzycę – może występować zjawisko maskowania hipoglikemii (obniżonego poziomu cukru), a także w nadczynności tarczycy (maskowanie objawów nadczynności tarczycy). Podczas leczenia, zwłaszcza na początku, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (m.in. senność, zaburzenia koncentracji), co nakazuje szczególną ostrożność w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Uznany jako środek dopingujący w niektórych dyscyplinach sportu (lista Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Abutol a alkohol

Abutol u osób starszych(65 lat i więcej)
Abutol dla dzieci(do 18 lat)
Abutol w ciąży
Abutol a karmienie piersią
Abutol a prowadzenie pojazdów
Abutol refundacja

Abutol cena i opakowania

Abutol Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania