Alerfan

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Preparat zawiera loratadynę – substancję zbliżoną pod względem budowy chemicznej do trójpierścieniowych leków antydepresyjnych – która wykazuje działanie przeciwalergiczne. Dzięki temu, że jej aktywny metabolit blokuje receptory histaminowe H1, ale słabo przekracza barierę krew-mózg, znosi ona symptomy alergii związane głównie z katarem siennym, wykazując przy okazji mniej efektów ubocznych (senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji), niż starsze antyhistaminy. Loratadyna to jeden z najpotrzebniejszych leków, niezbędnych do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej według WHO („World Health Organisation”); metabolizowana jest przez izoenzymy cytochromu P450 (między innymi CYP3A4 i CYP2D6) do dezloratadyny, która odpowiada za większość efektów leczniczych, dlatego podczas jej stosowania nie powinno się przyjmować inhibitorów enzymatycznych (przykładowo preparatów z grejpfruta lub ketokonazolu).

Całoroczny lub sezonowy uczuleniowy (alergiczny) nieżyt nosa (katar sienny); alergiczne zapalenie spojówek; przewlekła pokrzywka i inne zapalne choroby skóry (dermatozy) przebiegające ze świądem. Zapobiegawczo w okresie pylenia w celu zmniejszenia nasilenia objawów kataru siennego.
Loratadyny nie wolno stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości, u kobiet ciężarnych oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.
Loratadyna może powodować interakcje z: lopinawirem, emtrycytabiną, tenofowirem, nelfinawirem, niektórymi lekami przeciwwymiotnymi (np. palonosetronem), tuberkuliną, rufinamidem, środkami immunosupresyjnymi (głównie takrolimusem), bosentanem, celekoksybem, lumefantryną, darunawirem, niektórymi lekami antyarytmicznymi (amiodaron), diltiazemem, lekami używanymi w leczeniu chorób psychicznych (fluwoksamina, SSRI, SNRI), inhibitorami monoaminoksydazy (moklobemid, tranylcypromina, selegilina), grepafloksacyną, środkami zwiększającymi wydzielanie histaminy, inhibitorami (ketokonazol, preparaty z grejpfruta) oraz stymulantami enzymatycznymi. Przy jednoczesnym stosowaniu z lekami o działaniu nasennym, uspokajającym lub z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi możliwe nasilenie działania hamującego ośrodkowy układ nerwowy (OUN).
Przyjmować w jednorazowej dawce rano przed śniadaniem. Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia, dzieci młodsze o masie ciała powyżej 30 kg: 10 mg (1 tabletka lub 10 ml syropu/zawiesiny); dorośli powyżej 65 roku życia: początkowo 1 tabletka co drugi dzień; dzieci pomiędzy 2 i 12 rokiem życia: 5 mg (pół tabletki lub 5 ml syropu/zawiesiny).
10-20 zł.
10 tabletek, 1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny; 120 ml syropu, 1 ml zawiera 1 mg loratadyny.

Lek należy odstawić co najmniej na 2 dni przed planowanym wykonaniem skórnych prób uczuleniowych.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Alerfan a alkohol

Alerfan u osób starszych(65 lat i więcej)
Alerfan dla dzieci(do 18 lat)
Alerfan w ciąży
Alerfan a karmienie piersią
Alerfan a prowadzenie pojazdów
Alerfan a grejpfrut
Alerfan refundacja

Alerfan cena i opakowania

Alerfan Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cena
Skuteczność
Czas działania