Amitriptylinum

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Przeciwdepresyjne, jednocześnie uspokajające i przeciwlękowe – lek z grupy trójcyklicznych (trójpierścieniowych) leków przeciwdepresyjnych I (starej) generacji.

 Poprawia nastrój, zwiększa aktywność ruchową, działa uspokajająco. Jest jednym z podstawowych leków stosowanych w leczeniu depresji. Jest wykorzystywana również do leczenia moczenia nocnego u dzieci oraz leczenia zapobiegawczego bólów głowy (nie działa doraźnie jako lek przeciwbólowy). Czasami bywa podawana w celu wzmocnienia działania leków przeciwbólowych w przypadku silnych bólów, np. w zespołach pourazowych.

Stany depresyjne różnego pochodzenia z towarzyszącym niepokojem, lękiem i pobudzeniem. Jako lek wzmacniający działanie leków przeciwbólowych w chorobach nowotworowych (koanalgetyk); pomocniczo w leczeniu moczenia nocnego u dzieci.
Charakterystyczne dla całej grupy trójcyklicznych (trójpierścieniowych) leków przeciwdepresyjnych: zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, stan bezpośrednio po zawale serca, ciężkie nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, ciężka nadczynność tarczycy, uszkodzenie układu krwiotwórczego (szpiku), wątroby, nerek, zaburzenia oddawania moczu, zespoły depresyjne przebiegające z zaburzeniami świadomości, choroba Addisona (niedomoga lub zniszczenie kory nadnerczy, co wywołuje brak hormonów sterydowych: kortyzolu i aldosteronu; objawy to ciemny kolor skóry – „opalenizna” przewlekle zmęczenie, nudności, wymioty i biegunki, obniżenie nastroju, utrata apetytu i masy ciała, zawroty głowy i omdlenia z powodu niskiego ciśnienia krwi, osłabienie siły mięśni, obniżone stężenie sodu, czyli hiponatremia i podwyższone stężenie potasu we krwi, czyli hiperkaliemia). Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia Unikać stosowania w I trymestrze ciąży i okresie poprzedzającym poród.
Bardzo liczne! wzajemne nasilenie działania z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (m.in. nasennymi z wyjątkiem barbituranów – patrz niżej, uspokajającymi, przeciwlękowymi, neuroleptycznymi – m.in. haloperidolem, perfenazyną – perphenazine, chlorpromazyną – chlorpromazine, opioidowymi lekami przeciwbólowymi – m.in. morfiną – morphine), alkoholem, lekami przeciwuczuleniowymi (antyalergicznymi) I generacji (m.in. prometazyną – promethazine); wspólne stosowanie z lekami pobudzającymi układ współczulny, czyli aminami sympatykomimetycznymi (m.in. adrenaliną, noradrenaliną, efedryną i lekami zawierającymi efedrynę – m.in. Tussipect, metylofenidatem – methylphenidate) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi. Antagoniści wapnia (m.in. diltiazem, amlodypinaamlodipine), leki przeciwarytmiczne (m.in. prokainamid – procainamide, chinidyna – quinidine), disulfiram, leki przeciwdrgawkowe (m.in. kwas walproinowy – valproinic acid, karbamazepina – carbamazepine), przeciwgrzybicze pochodne azoli (m.in. ketokonazol – ketoconazole, itrakonazol – itraconazole), metadon (methadone), leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), w tym fluoksetyna (fluoxetine) mogą nasilać i wydłużać działanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Łączne stosowanie z hormonami tarczycy (lewotyroksyna – levothyroxine), hydroksyzyną (hydroxyzine), cymetydyną (cimetidine) może być przyczyną nasilenia działań niepożądanych ze strony serca. Nie stosować łącznie z inhibitorami MAO (leczenie trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi można rozpocząć co najmniej 2 tygodnie od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO). Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne osłabiają działanie lewodopy (levodopa), barbituranów (fenobarbitalu – phenobarbital znany jako „luminal”), a nasilają działanie leków przeciwzakrzepowych (acenocoumarol), baklofenu (baclofen), buspironu, fenytoiny (phenytoine), soli litu (lithium carbonicum – także nasilenie działań niepożądanych). Kwas acetylosalicylowy i fenytoina mo-gą nasilać działanie leku. Amitryptylina osłabia działanie leków obniżających ciśnienie (m.in. klonidyny – clonidine, metylodopy – methyldopa). Palenie papierosów osłabia działanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych.
Depresja: ściśle indywidualne; początkowo 2-3 razy na dobę po 25 mg; możliwe stopniowe zwiększanie dawki do maksymalnej, która w warunkach ambulatoryjnych wynosi 3 razy na dobę po 50 mg. Maksymalna dawka dobowa w warunkach szpitalnych: 300 mg. Dawka podtrzymująca: 50-100 mg na dobę. W wieku podeszłym konieczne zmniejszenie dawki (o jedną trzecią lub o połowę).
tabletki powlekane po: 10 mg, cena do 5 zł, Rf; 25 mg, cena do 5 zł, Rf
60 draż., 1 draż. zawiera 10 mg lub 25 mg amitriptyliny.
Występują najczęściej na początku kuracji i rzadko jest konieczne przerwanie terapii. Objawy cholinolityczne: zatrzymanie moczu (dotyczy to gł. osób starszych i z przerostem gruczołu krokowego), rozszerzenie poszczególnych odcinków układu moczowego, zaparcia, niedrożność porażenna, szczególnie nasilona u osób starszych, gorączka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia widzenia, zaburzenia akomodacji, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaostrzenie objawów jaskry, rozszerzenie źrenic. Objawy psychiczne i neurologiczne: senność, a nawet śpiączka, lub paradoksalnie bezsenność, osłabienie, zaostrzenie objawów schizofrenii, dezorientacja, splątanie, omamy, urojenia, reakcje hipomaniakalne, zaburzenia koncentracji, koszmary nocne, pobudzenie, agresja, lek, napady padaczkowe (obniżenie progu drgawkowego), bóle i zawroty głowy, drżenia, drętwienia, mrowienia, parestezje, polineuropatia obwodowa, ataksja, zmiany w zapisie EEG, objawy pozapiramidowe w tym ruchy mimowolne, dysartria, szum w uszach, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy. Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego: niespecyficzne zmiany w zapisie EKG, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, wydłużony czas przewodzenia (do bloku włącznie), asystolia, hipotensja, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, migotanie przedsionków i komór, zawał m. sercowego, udar, nagły zgon u pacjentów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego. Objawy hematologiczne: supresja szpiku przebiegająca z agranulocytozą, leukopenią, eozynofilią, trombocytopenią i plamicą. Objawy alergiczne: wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęk twarzy i języka, świąd. Objawy ze strony układu pokarmowego: nieprzyjemny posmak w ustach, nudności, bóle w nadbrzuszu, zgaga, wymioty, toksyczne zapalenie wątroby, anoreksja, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku, biegunka, obrzęk ślinianek, „czarny język”. Objawy endokrynologiczne: obrzęk jąder, ginekomastia i impotencja u mężczyzn, powiększenie gruczołów sutkowych i mlekotok u kobiet, zaburzenia libido (objawy te są związane ze wzrostem wydzielania prolaktyny), zaburzenia glikemii, zespół nieadekwatnej sekrecji hormonu antydiuretycznego. Inne objawy: osłabienie, wzmożona potliwość, obrzęk, częste oddawanie moczu, łysienie, wzmożenie apetytu, zaburzenia masy ciała, awitaminoza B. Objawy zespołu abstynencji: nagłe odstawienie długotrwałego leczenia amitryptyliną może wywołać nudności, bóle głowy, osłabienie. Stopniowa redukcja dawki może prowadzić do wystąpienia objawów przejściowych pod postacią podenerwowania, niepokoju ruchowego, zaburzeń snu. Pojawienie się powyższych objawów nie jest równoznaczne z uzależnieniem. Rzadziej opisywane przypadki to mania lub zespół submaniakalny pojawiające się 2-7 dni po przerwaniu przewlekłej terapii trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Duże dawki mogą powodować okresowe splątanie, zaburzenia koncentracji, przejściowe omamy wzrokowe. Przedawkowanie prowadzi do nadmiernej senności, hipotermii, tachykardii i innych zaburzeń rytmu serca, łącznie z blokiem odnogi pęczka Hisa (dysarytmie mogą pojawiać się z opóźnieniem, tj. 56 h po zażyciu leku). Obserwuje się zaburzenia przewodzenia widoczne w zapisie EKG, zastoinową niewydolność krążenia, zaburzenia ruchomości gałek ocznych, drgawki, spadki ciśnienia tętniczego, stupor, śpiączkę, poliradikuloneuropatię i zaparcia. Inne objawy to: pobudzenie, nadreaktywność, sztywność mięśni, wymioty, hiperpyreksja. Leczenie przedawkowania – symptomatyczne i wspomagające. Zaburzenia rytmu serca oraz objawy ze strony o.u.n. stanowią największe zagrożenie i mogą pojawić się nagle bez objawów prodromalnych. Dlatego pacjenci, u których istnieje ryzyko przedawkowania leków, w szczególności dzieci, powinni być poddani obserwacji szpitalnej. Prowokowanie wymiotów czy płukanie żołądka zaleca się u pacjentów przytomnych i współpracujących. Po zabiegu płukania żołądka można zastosować węgiel aktywowany: 20-30 g podawany co 4-6 h w ciągu pierwszych 24-48 h po zażyciu amitryptyliny. Pomocne wydaje się pozostawienie sondy żołądkowej w celu nawadniania i następowej eliminacji zawartości treści żołądka, co może ułatwić szybsze usunięcie leku z organizmu. Pacjenta nieprzytomnego przed zabiegiem płukania żołądka należy zaintubować. Przeciwdziałając wstrząsowi i kwasicy metabolicznej można zastosować tlenoterapię, płyny infuzyjne, glikokortykosteroidy, norepinefrynę (ale nie epinefrynę). Hiperpyreksję należy zwalczać zimnymi kąpielami, lodem (nie stosujemy farmakoterapii). Pacjent wymaga stałego monitorowania.
Fizostygmina. Dożylne podanie fizostygminy w przedawkowaniu amitryptyliny może spowodować ustąpienie niektórych objawów kardiologicznych i neurologicznych. Rekomendowane dawki fizostygminy u dorosłych: 1-2 g w powolnym wlewie kropli. Dawki te powtarza się co 0,5-1 h w zależności od stanu chorego, aż do łącznej dawki 12 mg w ciągu 5 h. U dzieci dawka początkowa nie powinna przekraczać 0,5 mg i powinna być dostosowana do wieku i odpowiedzi organizmu na lek. W przypadku przedawkowania fizostygminy należy podać atropinę. Pacjenta należy odizolować od wszelkich bodźców zewnętrznych (ciemne, zaciszone pomieszczenie), aby zminimalizować ryzyko napadu padaczkowego. W przypadku wystąpienia drgawek, lekiem z wyboru są chlordiazepoksyd, diazepam lub gazy anestetyczne. Dializoterapia w przypadku przedawkowania amitryptyliny nie jest rekomendowana z uwagi na małe stężenie leku w surowicy krwi.
UWAGI: podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne lek rozwija pełnię działania po kilku (najwcześniej po dwóch) tygodniach nieprzerwanego podawania; wszelkie zmiany dawkowania powinny być zalecane przez lekarza. Leku nie należy odstawiać nagle. Leczenie depresji, nawet w przypadku całkowitego ustąpienia objawów, zazwyczaj powinno trwać co najmniej 6 miesięcy – wcześniejsze, zwłaszcza samowolne, odstawienie amitryptyliny (podobnie jak i innych leków przeciwdepresyjnych) grozi nawrotem depresji. Stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych wiąże się z występowaniem działań niepożądanych, wśród których charakterystyczne są tzw. objawy cholinolityczne (suchość w ustach, zaburzenia widzenia, zaparcia stolca, zatrzymanie moczu, przyśpieszenie czynności serca, czyli tachykardia, zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej, co zwiększa ryzyko jaskry, nadmierna potliwość), a także spadki ciśnienia tętniczego, zwłaszcza związane ze zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą (hipotonia ortostatyczna), zaburzenia rytmu serca, nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej), przyrost masy ciała i zaburzenia funkcji seksualnych. Podczas leczenia wskazana jest kontrola morfologii krwi (zwłaszcza u pacjentów gorączkujących, z bólami gardła i po przebytych zakażeniach dróg oddechowych), badanie czynności wątroby, okresowe pomiary ciśnienia tętniczego, wykonywanie badań EKG (zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu krążenia). Należy unikać przebywania na słońcu i nie należy korzystać z solarium. Na początku leczenia oraz przy stosowaniu wysokich dawek trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Lek może wpływać na sprawność psychofizyczną pacjentów. Chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn, pić napojów alkoholowych.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Amitriptylinum a alkohol

Amitriptylinum u osób starszych(65 lat i więcej)
Amitriptylinum dla dzieci(do 18 lat)
Amitriptylinum w ciąży
Amitriptylinum a karmienie piersią
Amitriptylinum a prowadzenie pojazdów
Amitriptylinum refundacja

Amitriptylinum cena i opakowania

Amitriptylinum Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum Amitriptylinum uzyskał ocenę 2.8 z 5 na podstawie 4 opinii

VN:F [1.9.22_1171]
Cena
Skuteczność
Czas działania
Ocena leku: 2.8/5 (4 opinie pacjentów)4 komentarze Amitriptylinum

 1. David Bowie

  Mimo niskiej ceny leku, zdecydowanie go nie polecam. Skutki uboczne powalające, zwłaszcza na początku brania amitrypliny, a potem po odstawieniu (bóle głowy, nudności, zaparcia, poczucie bycia 'za mgłą’). Dodatkowo bardzo długi okres czekania na jakiekolwiek pozytywne efekty. Zdecydowanie nie polecam, lek w ogóle mi nie pomógł, a tylko namieszał w organizmie.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 2. David Bowie

  Skutki uboczne są bardzo uciążliwe, efekty lecznicze natomiast marne. Bardzo złe samopoczucie na początku brania leki i po jego odstawieniu. Mimo niskiej ceny, zdecydowanie nie polecam, szkoda marnować czasu na stosowanie tego.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 3. ewa Szmurlo

  TRUJECIE LUDZI,, POZA TYM,,,,,,50% LEKOW W POLSCE,,, NIE POSIADA ŻADNYCH SKUTKÓW LECZNICZYCH,,,,, JEDZENIE ,TAK SAMO JAK I WASZE …..LEKI WYNALAZKI,,,, SA NIEBEZPIECZNE, SAMI BĘDZIECIE ZJADAĆ TAKOWE,,,(wymoderowano),,, COŚCIE NAPRODUKOWALI,(wymoderowano)

  Odpowiedz
 4. Anonim

  Jestem 27 letnim mężczyzną chorującym na choroba afektywna dwubiegunowa. Amitriptylinum brałem podczas jednej kuracji, raz dziennie. Stosowałem lek/preparat przez: 34 dni w dawce: 100 mg(miligram). Nie, nie i jeszcze raz NIE! Miała mnie wyciszyć wewnętrznie, ale efekt był całkowicie odwrotny od zamierzonego. Zamiast mnie uspokoić, jeszcze bardzo nasiliła lęki i rozstroiła mnie emocjonalnie. Mój stan się ewidentnie pogorszył w trakcie przyjmowania tego „leku”. Do tego doszły koszmarne skutki uboczne (bo ten „lek” to staroć z lat 50. XX w.)- silne drżenia rąk, suchość w ustach i bardzo silne i uciążliwe zaparcia. Mały tip: skontaktujcie się czym prędzej z waszym lekarzem i spytajcie się go, czemu was tak nienawidzi, skoro przepisał wam ten syf. Ilość skutków ubocznych oceniam na bardzo wyraźną. Lek spowodował u mnie poważne skutki uboczne na tyle, że byłem zmuszony go odstawić. Amitriptylinum w mojej opinii sprawia problemy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania