Atenolol

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia czynność serca zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku, a także obniża zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, przez co poprawia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe serca i zmniejsza częstość występowania bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową); przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca (lek przeciwarytmiczny). Zaliczany do grupy wybiórczych (selektywnych) leków beta-adrenolitycznych („beta-blokerów”; beta-adrenolityków; LBA), czyli leków blokujących beta receptory dla noradrenaliny, czyli norepinefryny i adrenaliny, czyli epinefryny, które są odpowiedzialne za skurcz naczyń, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie czynności serca. W porównaniu z beta-blokerami niewybiórczymi (nieselektywnymi – propranolol, sotalol) beta-blokery wybiórcze (selektywne) odznaczają się mniejszą częstością występowania działań niepożądanych (m.in. znacznie słabsze działanie zwężające oskrzela i kurczące naczynia krwionośne, praktycznie – brak wpływu na poziom lipidów we krwi).

Nadciśnienie tętnicze – zarówno jako lek pojedynczy, jak i w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie; przewlekłe leczenie niewydolności wieńcowej (dławicy piersiowej); zaburzenia rytmu serca, pochodzenia nadkomorowego i komorowego, zwłaszcza przebiegające z przyspieszeniem czynności serca; ostra faza zawału serca i wtórna profilaktyka zawału serca (zapobieganie kolejnemu zawałowi serca u chorych, którzy zawał już przebyli).
Zwolnienie czynności serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca przebiegające ze zwolnieniem akcji serca (bradyarytmia); zaburzenia przewodnictwa w obrębie serca (bloki przedsionkowo-komorowe II i III stopnia); szczególna postać choroby niedokrwiennej serca – angina Prinzmetala, niskie ciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia obwodowego (w tym miażdżyca zarostowa naczyń kończyn dolnych, choroba Raynauda – beta-blokery nasilają skurcz naczyń krwionośnych, powodując dalsze zmniejszenie przepływu krwi i nasilenie objawów niedokrwienia), astma oskrzelowa, nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (feochromocytoma). Dużej ostrożności wymaga stosowanie leku w cukrzycy (może maskować stany hipoglikemii – gwałtowne spadki poziomu cukru we krwi) i zaawansowanej postaci niewydolności krążenia.
Nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, glikozydów naparstnicy (digoxin, metildigoxin), opioidowych (narkotycznych) leków przeciwbólowych (morphinum, codeinum) oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym dostępne bez recepty (ibuprofen, naproxen) mogą osłabić obniżające ciśnienie działanie leku; może być on jednak stosowany z kwasem acetylosalicylowym – (aspiryną) w dawkach kardiologicznych (do 150 mg na dobę). Chlorpromazyna i inne neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny mogą nasilać działanie leku w zakresie obniżania ciśnienia tętniczego. Nie stosować (lub stosować z wielką ostrożnością, pod ścisłą kontrolą) z lekami przeciwarytmicznymi (m.in. amiodarone, disopiramide, quinidine, propafenon), klonidyną (clonidine), moksonidyną (moxonidine) oraz niektórymi antagonistami wapnia stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (diltiazem, werapamil) ze względu na możliwość nasilenia zaburzeń rytmu i objawów niewydolności krążenia; przeciwwskazane jest także łączne stosowanie tiorydazyny (thioridazine) z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych ze strony serca. Lek osłabia działanie leków rozszerzających oskrzela z grupy sympatykomimetyków (działanie antagonistyczne – leki te rozszerzają oskrzela, natomiast beta-blokery – zwężają). Jednoczesne stosowanie leków wywierających działanie zwężające naczynia (leki alfaadrenomimetyczne – m.in. krople do nosa: oxymetazoline, xylometazolin i inne, w większości dostępne bez recepty) może być przyczyną nawet znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi – należy zdecydowanie unikać takich połączeń.
Ściśle indywidualne; w zależności od wskazań lek należy zażywać w jednorazowej dawce (rano lub wieczorem) lub niekiedy w 2 równych dawkach na dobę. Zwiększanie dawki dobowej powyżej 100 mg nie przynosi nasilenia efektu leczniczego. Nadciśnienie tętnicze: początkowo 1 x na dobę 25-50 mg (w razie konieczności, po tygodniu, dawka może być podniesiona do 1 x na dobę 100 mg). Dławica piersiowa: l x na dobę 50 mg (w razie konieczności – możliwe zwiększenie dawki do 100 mg na dobę). Zaburzenia rytmu serca: 1 x na dobę 50-100 mg lub 2 x na dobę po 25-50 mg. Wtórna profilaktyka zawału serca: 2 x na dobę po 50 mg.
Cena do 5 zł.
60 tabletek, 1 tabletka zawiera 25 mg atenololu; 20 tabletek, 28 tabletka, 30 tabl., 50 tabl. lub 60 tabl., 1 tabl. zawiera 50 mg atenololu; 20 tabletek, 30 tabletka lub 60 tabletka, 1 tabl. zawiera 100 mg atenololu.
Leków beta-adrenolitycznych nie należy nagle odstawiać; takie zakończenie leczenia jest niebezpieczne dla pacjenta – może prowadzić do zaostrzenia choroby (wystąpienie niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, gwałtownego zaostrzenia choroby wieńcowej – dławicy piersiowej). Odstawianie leku polegające na stosowaniu coraz mniejszych dawek powinno trwać co najmniej 7-14 dni i odbywać się zawsze pod kontrolą lekarską. Szczególnie ostrożnie należy stosować lek u chorych na cukrzycę – może występować zjawisko maskowania hipoglikemii (obniżonego poziomu cukru), a także w nadczynności tarczycy (maskowanie objawów nadczynności tarczycy). Podczas leczenia, zwłaszcza na początku, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (m.in. senność, zaburzenia koncentracji), co nakazuje szczególną ostrożność w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Uznany jako środek dopingujący w niektórych dyscyplinach sportu (lista Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego).
Działania niepożądane
Spadki ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, zaburzenia krążenia obwodowego, skurcz oskrzeli, zawroty głowy i inne.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Atenolol a alkohol

Atenolol u osób starszych(65 lat i więcej)
Atenolol dla dzieci(do 18 lat)
Atenolol w ciąży
Atenolol a karmienie piersią
Atenolol a prowadzenie pojazdów
Atenolol refundacja

Atenolol cena i opakowania

Atenolol Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania