Budezonid LEK-AM

Działanie leku i ulotka

Budezonid wziewny jest syntetycznym kortykosteroidem działającym miejscowo o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Lek jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Hamuje objawy stanu zapalnego takie jak: przekrwienie błon śluzowych, podrażnienia i świąd, wzmożone wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, obrzęki i nacieki komórek zapalnych. Stosowanie leku ma na celu zmniejszenia zmian zapalnych w płucach. Główny mechanizm działania budezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji tych genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Regularne stosowanie leku Budezonid LEK-AM pomaga zapobiegać napadom astmy i ułatwia oddychanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Lek należy stosować nawet po ustąpieniu objawów choroby. Badania wskazują, że budezonid może skrócić czas występowania objawów COVID-19 oraz zmniejszyć ryzyko występowania dolegliwości po chorobie. Okazuje się również, że wczesne zastosowanie budezonidu w postaci inhalacji może zmniejszać ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19.

Astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc(POChP)
Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować tego preparatu w celu przerwania ostrego napadu duszności. W tym celu należy zastosować lek rozszerzający oskrzela. Należy poinformować lekarza o przebytej lub czynnej gruźlicy. Nie stosować u dzieci do ukończenia 6 roku życia.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Budezonid LEK-AM należy omówić to z lekarzem, jeśli: pacjent stosuje jednocześnie inny lek z grupy kortykosteroidów, pacjent ma trudności w oddychaniu związane z innymi niż astma lub POChP chorobami dróg oddechowych. Należy poinformować pacjenta, że wziewny budezonid jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie, nawet po ustąpieniu objawów chorobowych. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z utajoną gruźlicą płuc lub grzybiczymi i wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych oraz rozstrzenie oskrzeli i pylica płuc. W przypadku zaostrzenia objawów astmy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Jeżeli po zastosowaniu budezonidu pojawi się skurcz oskrzeli należy przerwać przyjmowanie leku. Należy zachować ostrożność podczas długotrwałego podawania budezonidu jednocześnie z silnym inhibitorem CYP3A4 (np. itrakonazolem, atazanawirem, ketokonazolem, rytonawirem, nelfinawirem, amiodaronem, klarytromycyną), ponieważ powoduje on hamowanie metabolizmu budezonidu i zwiększenie ogólnoustrojowego narażenia na budezonid. W przypadku jednoczesnego
podawania tych leków, należy kontrolować czynność kory nadnerczy oraz dostosować dawkę budezonidu w zależności od reakcji na lek.

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeżeli jest to konieczne należy stosować kortykosteroidy w formie wziewnej.

Karmienie piersią

Budezonid podawany w formie wziewnej przenika do mleka matki.

Sok grejpfrutowy podwyższa stężenie budezonidu w osoczu. Również stosowanie hormonalnej antykoncepcji doustnej, może podwyższać stężenie budezonidu. Stosowanie budezonidu może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Leczenie astmy należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Dawkę produktu leczniczego Budezonid LEK-AM należy ustalać indywidualnie. Należy stosować jak najmniejszą dawkę skuteczną w leczeniu podtrzymującym. Budezonid należy stosować regularnie codziennie. W przypadku zmiany z leczenia za pomocą jednego rodzaju inhalatora na inny inhalator, należy dostosować dawkę leku.

Dorośli:

W przypadku łagodnej postaci astmy początkowo 200µg/1 raz na dobę; zwykle stosowana dawka wynosi 200–400µg/2 razy na dobę. W przypadku zaostrzenia objawów astmy, lekarz może zalecić zwiększenie dawki dobowej podawanej w kilku dawkach podzielonych.

Dzieci pow. 6r.ż.

W przypadku łagodnej postaci astmy początkowo 200µg/1 raz na dobę; zwykle stosowana dawka wynosi 200µg/2 razy na dobę; dawka maksymalna 800µg/dobę.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod nadzorem osoby dorosłej.

Po każdej inhalacji lekiem sterydowym należy umyć dziecku twarz, zęby i wypłukać jamę ustną, w celu zmycia cząsteczek leku, który może powodować miejscowe infekcje grzybicze, zapalenie spojówek itd.

Budezonid LEK-AM proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 200 µg/dawkę inhalacyjną; 120 kaps. – 40,01 zł; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 200 µg/dawkę inhalacyjną; 60 kaps. – 21,06 zł; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 400 µg/dawkę inhalacyjną; 120 kaps. – 76,28 zł; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 400 µg/dawkę inhalacyjną; 60 kaps. – 40,01 zł. Lek podlega refundacji: kobiety w ciąży oraz osoby, które ukończyły 75 r.ż. otrzymują lek bezpłatnie; w pozostałych przypadkach lek podlega 30% refundacji lub wydawany jest za odpłatnością ryczałtową (3,20) do wysokości limitu.

Jedna kapsułka twarda (tj. jedna dawka inhalacyjna) zawiera 200 mikrogramów lub 400 mikrogramów budezonidu (Budesonidum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 kapsułka 200 µg zawiera 20,80 mg laktozy jednowodnej, natomiast 1 kapsułka 400 µg zawiera 20,60 mg laktozy jednowodnej. Plus substancje dodatkowe.
Działania niepożądane
Do najczęściej obserwowanych objawów niepożądanych należą: kaszel, zapalenie płuc u chorych na POChP, nieostre widzenie. Rzadziej obserwowane objawy to: ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra), niepokój ruchowy, zaburzenia psychotyczne, nerwowość, drażliwość, atrofia skóry, świąd, rumień i łatwe pojawianie się podbiegnięć krwawych (siniaków), kandydoza jamy ustnej i gardła, chrypka. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, po inhalacji należy przepłukać jamę ustną wodą. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy) oraz reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego i wstrząs anafilaktyczny).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Budezonid a alkohol

Budezonid u osób starszych(65 lat i więcej)
Budezonid dla dzieci(do 18 lat)
Budezonid w ciąży
Budezonid a karmienie piersią
Budezonid a prowadzenie pojazdów
Budezonid a grejpfrut
Budezonid a antykoncepcja
Budezonid refundacja

Budezonid cena i opakowania

Budezonid Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania