Chinoplus tabletki

Inne nazwy

Działanie leku i ulotka

Przeciwbakteryjne o szerokim spektrum i wysokiej skuteczności; hamuje aktywność topoizomerazy uniemożliwiając replikację bakteryjnego DNA.

Ostre, niepowikłane i powikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza); zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli.
Także na inne fluorochinolony. Przebyte zapalenia ścięgien w związku z zażywaniem fluorochinolonów. Ostrożnie u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek, niedoborem dehydrogenazy G-6-PD (patrz PRZECIWWSKAZANIA w ABAKTAL) oraz u pacjentów z padaczką (lek może obniżać próg drgawkowy). Chorzy z wrodzonymi defektami metabolizmu galaktozy (składnika cukru mlecznego): nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.
Cimetydyna (cimetidine), leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin (aluminium) lub magnez (magnesium) oraz preparaty żelaza (ferrum) i wapnia (calcium) zmniejszają wchłanianie prulifloksacyny, dlatego należy ją zażywać co najmniej 2 godziny przed lub 4 godz. po przyjęciu takich preparatów. Mleko i produkty mleczne obniżają wchłanianie leku. Probenecid zmniejsza wydalanie prulifloksacyny z moczem. Unikać stosowania jednocześnie z fenbufenem, ze względu na możliwość drgawek. W połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi prulifloksacyna nasila ryzyko hipoglikemii. Lek może zmniejszać usuwanie teofiliny (theophyllinum) z krwi, natomiast nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenocoumarol, warfarine) – w trakcie leczenia zaleca się monitorowanie czasu krzepnięcia krwi. Nikardypina (nicardipine) może nasilać fototoksyczność prulifloksacyny.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą; nie popijać mlekiem – prowadzi do osłabienia działania leku i opóźnienia jego wydalania z moczem; przyjmowanie leku podczas posiłku opóźnia jego wchłanianie i obniża maksymalne stężenie substancji aktywnej. Dorośli: w ostrych, niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych: wystarcza pojedyncza dawka 600 mg (1 tabletka); w powikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych: 1 tabletka (600 mg) na dobę, maksymalnie przez 10 dni; zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli: 1 tabletka (600 mg) na dobę, maksymalnie przez 10 dni. W powikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych i zaostrzeniach przewlekłego zapalenia oskrzeli leczenie należy prowadzić co najmniej 2-3 dni po ustąpieniu objawów klinicznych choroby.
brak danych
Prulifloxacin
W trakcie leczenia należy pić duże ilości płynów, by uniknąć wytrącania się kryształów w nerkach. Jeśli podczas leczenia wystąpi nasilona biegunka z wysoką gorączką, leczenie należy natychmiast przerwać i zasięgnąć porady lekarskiej (możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit); lek ma działanie fotouczulające – w trakcie terapii należy unikać opalania i przebywania na słońcu. W rzadkich przypadkach podczas leczenia może dojść do rabdomiolizy (rozpadu mięśni połączonego z bólami mięśniowymi, szybkim męczeniem się, podwyższonymi wartościami CPK i mioglobiny we krwi oraz szybkim postępem niewydolności nerek). Lek należy wtedy natychmiast odstawić.
Dowiedz się więcej o składzie: .

Chinoplus a alkohol

Chinoplus u osób starszych(65 lat i więcej)
Chinoplus dla dzieci(do 18 lat)
Chinoplus w ciąży
Chinoplus a karmienie piersią
Chinoplus a prowadzenie pojazdów
Chinoplus refundacja

Chinoplus cena i opakowania

Chinoplus Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania