Polecane leki i suplementy na: antyautystyczne

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Trilafon tabletki

Silne antypsychotyczne i antyautystyczne; także uspokajające i silne przeciwwymiotne – lek z grupy silnych neuroleptyków. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Sulpiryd

Jest to neuroleptyk, a więc lek znoszący objawy niektórych chorób psychicznych. Jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii, psychoz paranoidalnych, zespołów urojenio­wo-depresyjnych wieku rozwojowego i innych. Działa aktywizująco, antydepresyjnie. Bywa również stosowany w zespołach nerwicowych, w leczeniu uzależnienia od alkoholu i leków.

Pernazinum

Jest to lek o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i aktywizującym oraz słabym działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym.

Perazin

Umiarkowanie silne działanie antypsychotyczne, antyautystyczne, uspokajające, także przeciwwymiotne, rozkurczowe i przeciwuczuleniowe (antyhistaminowe) – lek z grupy silnych neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Klozapol tabletki

Działanie silne uspokajające, umiarkowanie silne antypsychotyczne i antyautystyczne, także normalizujące sen i obniżające napięcie mięśni, przeciwuczuleniowe – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków (definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Clopixol

Działanie silne antypsychotyczne, uspokajające i przeciwlękowe (na początku leczenia) słabe antyautystyczne – lek z grupy neuroleptyków, pochodna tioksantenu. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).