Polecane leki i suplementy na: antypsychotyczne

Ranofren

Klozapina jest lekiem o silnym działaniu przeciwpsychotycznym i uspokajającym.

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Zyprexa

Jest to lek stosowany w schizofrenii i innych psychozach o ciężkim przebiegu, opornych na inne leczenie

Trilafon tabletki

Silne antypsychotyczne i antyautystyczne; także uspokajające i silne przeciwwymiotne – lek z grupy silnych neuroleptyków. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Zeldox kapsułki

Silne antypsychotyczne, słabe przeciwdepresyjne i uspokajające – atypowy (nowy; II generacji) lek przeciwpsychotyczny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Tiapridal tabletki

Silne antypsychotyczne, także przeciwlękowe i uspokajające – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Solian

Silne antypsychotyczne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzamidu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Pernazinum

Jest to lek o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i aktywizującym oraz słabym działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym.

Perazin

Umiarkowanie silne działanie antypsychotyczne, antyautystyczne, uspokajające, także przeciwwymiotne, rozkurczowe i przeciwuczuleniowe (antyhistaminowe) – lek z grupy silnych neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Olzapin

Działanie silne antypsychotyczne i uspokajające zbliżone do klozapiny (clozapine) – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna tienobenzodiazepiny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Klozapol tabletki

Działanie silne uspokajające, umiarkowanie silne antypsychotyczne i antyautystyczne, także normalizujące sen i obniżające napięcie mięśni, przeciwuczuleniowe – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków (definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Ketrel tabletki

Działanie silne antypsychotyczne, słabe uspokajające i przeciwdepresyjne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzotiazepiny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Fluanxol

Jest to lek należący do grupy neuroleptyków. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz różnego typu uzależnień (kokaina, alkohol). W małych dawkach wykazuje słabe działanie przeciwlękowe, dlatego bywa również stosowany w leczeniu niektórych typów depresji, lęku, nerwicy.