Polecane leki i suplementy na: choroba Parkinsona

Ristidic

Lek stosowany w leczeniu objawowym wczesnych stadiów choroby Alzheimera. Poprawia funkcjonowanie i sprawność myślenia. Działanie leku słabnie wraz z postępem choroby.

Permax

Lek należący do grupy pochodnych alkaloidów sporyszu, stosowany w chorobie Parkinsona w monoterapii lub w połączeniu z preparatami lewodopy (np. Madopar, Nakom, Poldopa).

ApoRopin

Preparat stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona, powoduje stymulację receptorów dopaminergicznych i zmniejszanie niedoboru dopaminy.

Madopar HBS

Preparat złożony (połączenie lewodopy i benserazydu, który zapobiega rozkładowi lewodopy) o działaniu przeciwparkinsonowskim.

Nimvastid

Jest to inhibitor esterazy acetylocholinowej (ACE) stosowany w leczeniu różnych postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

Parsonil

Lek zawierający substancję czynną – ropinirol, należącą do grupy nieergolinowych agonistów receptorów dopaminowych. Syntetyczna pochodna alkaloidów sporyszu. 

Adartrel

Adartrel zawiera jako substancję czynną ropinirol – lek należący do grupy agonistów dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie jak występująca w mózgu dopamina. Adartrel to lek łagodzący nieprzyjemne odczucia u pacjentów cierpiących na zespół niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Viregyt K

Lek o działaniu wirusostatycznym. Działa również w parkinsonizmie – na poziomie prążkowia ułatwia uwalnianie dopaminy, zmniejszając objawy jej niedoboru w chorobie Parkinsona.

Stalevo tabletki

Skojarzone działanie składników: złożony lek zmniejszający nasilenie objawów choroby Parkinsona, przy czym lewodopa jest lekiem właściwym, natomiast benserazyd i entokapon poprawiają przenikanie lewodopy do mózgu, wydłużają jej działanie lecznicze i zmniejszają działania niepożądane lewodopy. Patrz DUODOPA oraz TASMAR.

Sinemet

Preparat złożony (połączenie lewodopy i karbidopy, który zapobiega rozkładowi lewodopy) o działaniu przeciwparkinsonowskim.

Requip

Łagodzące objawy choroby Parkinsona; także przeciwdepresyjne i przeciwlękowe – lek opóźnia konieczność włączenia lewodopy (levodopa) do leczenia choroby Parkinsona, a w leczeniu skojarzonym z lewodopą – umożliwia stosowanie niższych dawek lewodopy (opis działania dopaminy).

Parkopan

Lek jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, zespołów parkinsonowskich i w różnych typach dystonii. Zmniejsza sztywność mięśni, hamuje drżenia.

Neupro system transdermalny

Dopaminergiczne – lek z grupy agonistów dopaminy, czyli działający w mózgu podobnie do dopaminy, (opis działania dopaminy: patrz DZIAŁANIE w MADOPAR).

Nakom

Czynnikiem działającym jest w nim lewodopa; karbidopa zapobiega obwodowym działaniom niepożądanym lewodopy.