Polecane leki i suplementy na: choroby psychiczne

Trilafon

Perfenazyna jest silnym neuroleptykiem, a więc lekiem stosowanym w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny. Jest stosowana głównie w leczeniu schizofrenii, a także innych psychoz. Rzadko bywa również używana do leczenia nudności i wymiotów różnego pochodzenia u dorosłych.

Ziperid

Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych psychoz schizofrenicznych oraz stanów psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

Candela

Candela to lek zawierający jako substancję czynną amisulpryd, lek przeciwpsychotyczny. Amisulpryd hamuje receptory dopaminergiczne D2 oraz D1 .

Decaldol

Lek o działaniu przeciwpsychotycznym, uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwwymiotnym.

Sycrest

Lek zawierający substancję czynną – asenapinę. Ma działanie przeciwpsychotyczne. Prawdopodobnie działa antagonistycznie wobec receptorów D2 i 5-HT2A.

Invega

Lek zawierający substancję czynną – paliperydon. Działa przeciwpsychotycznie. Selektywnie blokuje działanie monoamin. Jest silnym antagonistą receptora D2, dzięki czemu łagodzi objawy schizofrenii.

Amisan

Leczenie ostrej i przewlekłej schizofrenii u dorosłych.

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Zyprexa

Jest to lek stosowany w schizofrenii i innych psychozach o ciężkim przebiegu, opornych na inne leczenie

Trilafon tabletki

Silne antypsychotyczne i antyautystyczne; także uspokajające i silne przeciwwymiotne – lek z grupy silnych neuroleptyków. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Tisercin

Stosunkowo silne przeciwpsychotyczne (zbliżone do chlorpromazine); bardzo silne uspokajające, stosunkowo słabe przeciwdepresyjne, także przeciwwymiotne, obniżające ciśnienie tętnicze i przeciwbólowe definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Solian

Silne antypsychotyczne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzamidu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Ryspolit

Lek stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz; substancją czynną jest rysperydon, jego działanie wynika z oddziaływania na określone receptory w mózgu (serotoninowe, histaminowe, dopaminowe).

Rispolept

Lek należy do grupy neuroleptyków, czyli leków stosowanych w chorobach psychicznych. Bywa skuteczny w schizofreniach opornych na leki. Patrz również: Apo-Risperid

Ketrel tabletki

Działanie silne antypsychotyczne, słabe uspokajające i przeciwdepresyjne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzotiazepiny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).