Polecane leki i suplementy na: ciśnienie krwi

Cardiofil

Kwas acetylosalicylowy podawany w dawkach zawartych w preparacie powoduje zmniejszenie krzepliwości krwi, zapobiegając zatorom, udarom niedokrwiennym mózgu i wtórnym zawałom serca.

Nebivolek

Jest to długo działający lek beta-adrenolityczny blokujący część współczulną układu nerwowego, a dodatkowo w innym mechanizmie rozkurczający naczynia krwionośne.

Co-Indipam

Jest to preparat złożony zawierający perindopril, należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (patrz Coverex) i tiazydopodobny lek moczopędny indapamid (patrz Arifon). Łączne stosowanie wymienionych leków poprawia kontrolę ciśnienia krwi, a perindopril częściowo zapobiega działaniom niepożądanym indapamidu, zwłaszcza tym związanym z nadmierną utratą potasu z organizmu.

FeloHexal

Jest to długo działający lek należący do antagonistów wapnia, czyli leków hamujących przenikanie wapnia do komórki.

Tritace Comb

Jest to preparat złożony, zawierający ramipril, lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd (patrz Hydrochlorothiazidum), przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca. Łączne stosowanie wymienionych leków poprawia kontrolę ciśnienia krwi, a ramipril częściowo zapobiega działaniom niepożądanym hydrochlorotiazydu, zwłaszcza tym związanym z nadmierną utratą potasu z organizmu.

Ebivol

Lek powoduje zwolnienie czynności serca i spadek ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku jak i podczas wysiłku fizycznego. Dotyczy to osób z prawidłowym ciśnieniem i z nadciśnieniem.

Polsart

Lek hamujący aktywność angiotensyny II (antagonista receptora angiotensynowego AT1), co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Trandolapril Arrow

Należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), uniemożliwiając wytworzenie angiotensyny II, jednego z naj­silniejszych fizjologicznych czynników naczyniozwężających. Dochodzi do rozszerzenia naczyń, zmniejszenia oporu naczyniowego i zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Diltiazem

Lek o silnym działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie naczyń wieńcowych.

Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum

Jest to lek rozszerzający naczynia krwionośne i poprawiający przepływ w naczyniach. Obniża nieco ciśnienie tętnicze krwi, przyspiesza perystaltykę przewodu pokarmowego. Należy do grupy alkaloidów sporyszu. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego oraz w zapobieganiu napadom migreny (nie przerywa bólu głowy).

Dihydralazinum

Lek powoduje długotrwałe i powolne obniżenie ciśnienia krwi przez bezpośredni wpływ rozkurczowy na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych. Zwiększa przepływ krwi przez nerki i mózg.

Bicardef

Bicardef zawiera jako substancję czynną bisoprolol, lek należący do grupy beta-blokerów. Bisoprolol blokuje receptory adrenergiczne typu beta.

Bespres

Bespres zawiera walsartan, substancję czynną należącą do grupy antagonistów receptora angiotensyny II , zwanych też sartanami. Walsartan blokuje receptory angiotensyny II, przez co uniemożliwia ich wiązanie się z angiotensyną II i hamuje jej działanie.

Bibloc

Bibloc to preparat zawierający bisoprolol, substancję należącą do grupy leków zwanych beta-blokerami. Bisoprolol hamuje receptory adrenergiczne typu beta.

Apo-Lozart

Lek hamuje aktywność angiotensyny II, która ma bardzo silne właściwości kurczące na naczynia krwionośne.

Co-Bespres

Lek hamuje aktywność angiotensyny II, a także wykazuje działanie moczopędne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Irbesartan Pfizer

Lek hamuje aktywność angiotensyny II, a także wykazuje działanie moczopędne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Lapixen

Lek zawierający substancję czynną – lacydypinę, będącą antagonistą wapnia III generacji. Działa poprzez zmniejszanie dopływu wapnia do mięśni gładkich naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mięśnia sercowego, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Avedol

Avedol zawiera jako substancje czynną karwedilol, lek blokujący receptory alfa- i beta-adrenergiczne. Lek uniemożliwia pobudzenie receptorów, dzięki czemu hamuje działanie adrenaliny i noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające dane receptory.

Asparaginian Cardio Duo

Asparaginian Cardio Duo to preparat wspomagający pracę serca, działanie układu krążenia i funkcjonowanie układu nerwowego. Głóg wzmacnia mięsień sercowy i powoduje  ekonomiczną pracę serca.