Polecane leki i suplementy na: dystrofia mięśniowa Duchenne'a

Translarna(ataluren)

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a jest chorobą genetyczną polegającą na powolnym zaniku mięśni, które są zastępowane przez włóknistą tkankę łączną. Przyczyną jest mutacja genu kodującego białko dystrofinę. Translarna umożliwia syntezę brakującego białka, a więc polepszenie i przedłużenie życia pacjenta.