Polecane leki i suplementy na: hematologia

Meprelon

Preparat zawiera silnie działający glikokortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym przeznaczony do przewlekłej kortykoterapii pozasubstytucyjnej.

Eprex

Jest to hormon glikoproteinowy pobudzający erytropoezę, powoduje wzmożenie podziałów komórkowych i różnicowanie komórek układu limfoblastycznego, przez co wzrasta liczba erytrocytów i stężenie hemoglobiny.

Warfin

Warfin to preparat zawierający jako substancję czynną warfarynę, lek z grupy antagonistów witaminy K. Warfaryna działa przez hamowanie powstawania czynników krzepnięcia II, VII, IX i X.

Biodribin

Lek zawierający substancję czynną – kladrybinę. Ma działanie przeciwnowotworowe, cytotoksyczne. Doprowadza do śmierci komórki nowotworowej w wyniku rozkładu jej DNA bądź przez zaburzenie jej metabolizmu. 

Zevalin

Lek zawierający substancję czynną – ibrytumomab. Przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20, swoistemu dla jednego z rodzajów limfocytów – komórek układu odpornościowego w organizmie ludzkim.

Trisenox

Lek zawierający substancję czynną – tlenek arsenu. Ma działanie przeciwnowotworowe. Prowadzi do śmierci komórek nowotworowych poprzez rozkład ich DNA, powoduje też uszkodzenie białek.

Evoltra

Lek zawierający substancję czynną – klofarabinę. Ma działanie przeciwnowotworowe. Hamuje wzrost komórek i działa uszkadzająco wobec szybko namnażających się komórek nowotworowych.

Arzerra

Lek zawierający substancję czynną – ofatumumab. Ludzkie przeciwciało monoklonalne, wytwarzane na drodze rekombinacji. Działa cytotokstycznie, uszkadzająco wobec komórek nowotworowych.

Jakavi

Lek zawierający substancję czynną – ruksolitynib. Ma działanie przeciwnowotworowe. U pacjentów z włóknieniem szpiku obniża poziom markerów stanu zapalnego.

Atriance

Lek zawierający substancję czynną – nelarabinę. Ma działanie przeciwnowotworowe. Lek w formie nieaktywnej (prolek), ulegający po podaniu przekształceniu do formy aktywnie działającej.

Mercaptopurinum VIS

Jest to lek przeciwnowotworowy z grupy antymetabolitów, stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i przewlekłej białaczki szpikowej.

Lanvis

Jest to lek przeciwnowotworowy z grupy antymetabolitów, skuteczny w leczeniu niektórych rodzajów białaczek.

Biofer Folic

Biofer Folic to preparat polecany kobietom planującym zajść w ciążę, ciężarnym oraz karmiącym piersią. Uzupełnia niedobory żelaza oraz kwasu foliowego w organizmie.

Biofer

Biofer to preparat przeznaczony dla osób z niedoborem żelaza. Zawiera dwie formy  żelaza organicznego: żelazo hemowe związane w cząsteczce hemoglobiny oraz żelazo niehemowe w postaci fumaranu żelaza.

Velcade

Lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną – bortezomib. Działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe.

Metypred

Lek zawierający substancję czynną – metyloprednizolon, będący syntetycznym glikokortykosteroidem. Działa przeciwzapalnie oraz immunosupresyjnie.

Imatinib Apotex

Lek zawierający substancję czynną – imatinib, będącą inhibitorem kinazy białkowo – tyrozynowej.

Calciumfolinat Ebewe

Kwas folinowy należ do grupy witamin B, odgrywa istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe (układ krwiotwórczy, tkanki płodu), jest związkiem niezbędnym do prawidłowej czynności szpiku i mielinizacji włókien nerwowych.

Solu-Medrol

Substancją czynną leku Solu – Medrol jest metyloprednizolon, będący silnym i długodziałającym glikokortykosteroidem. Wykazuje działanie przeciwzapalne i modulujące na układ odpornościowy.