Polecane leki i suplementy na: omamy

Ziperid

Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych psychoz schizofrenicznych oraz stanów psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

Symquel XR

Symquel XR zawiera jako substancję czynną kwetiapinę, lek przeciwpsychotyczny. Kwetiapina hamuje działanie receptorów serotoninergicznych 5HT2 oraz receptorów dopaminergicznych.

Candela

Candela to lek zawierający jako substancję czynną amisulpryd, lek przeciwpsychotyczny. Amisulpryd hamuje receptory dopaminergiczne D2 oraz D1 .

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Abilify tabletki

Abilify zawiera jako substancję czynną arypiprazol, stosowany w leczeniu schizofrenii. Jest agonistą receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5HT1a i antagonistą receptora serotoninowego 5HT2a.  

Trilafon tabletki

Silne antypsychotyczne i antyautystyczne; także uspokajające i silne przeciwwymiotne – lek z grupy silnych neuroleptyków. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Solian

Silne antypsychotyczne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzamidu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Ryspolit

Lek stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz; substancją czynną jest rysperydon, jego działanie wynika z oddziaływania na określone receptory w mózgu (serotoninowe, histaminowe, dopaminowe).

Rispolept

Lek należy do grupy neuroleptyków, czyli leków stosowanych w chorobach psychicznych. Bywa skuteczny w schizofreniach opornych na leki. Patrz również: Apo-Risperid

Apo-trifluoperazine

Jest to pochodna fenotiazyny o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, hamującym lub znoszącym niektóre objawy psychoz np. autyzm, halucynacja, zespoły urojeniowe.