Polecane leki i suplementy na: przerost mięśnia sercowego

Polsart

Lek hamujący aktywność angiotensyny II (antagonista receptora angiotensynowego AT1), co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Irbesartan Pfizer

Lek hamuje aktywność angiotensyny II, a także wykazuje działanie moczopędne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Apo-Simva

Środek hamujący syntezę cholesterolu, frakcji LDL i częściowo VLDL. Powoduje także obniżenie stężenia triglicerydów oraz zwięk­szenie stężenia lipoprotein HDL we krwi.

Irprestan

Lek hamujący aktywność angiotensyny II, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Acurenal

Lek (tzw. inhibitor konwertazy ACE) hamuje aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która ma bardzo silne właściwości kurczące na naczynia krwionośne.

Lescol

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A – HMG-CoA); podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Tanatril tabletki

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu.

Inhibace tabletki

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego, oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu. Zwalnia rozwój niewydolności nerek w uszkodzeniu nerek z powodu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa) i nadciśnienia tętniczego.

Gopten

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu. Zwalnia rozwój niewydolności nerek w uszkodzeniu nerek z powodu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa) i nadciśnienia tętniczego.

Ampril

Lek należy do tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli grupy związków hamujących aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w aktywnie działającą w organizmie angiotensynę II.

Accupro 5 10 20 40 tabletki

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu. Zwalnia rozwój niewydolności nerek w uszkodzeniu nerek z powodu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa) i nadciśnienia tętniczego.

Teveten

Lek blokuje wpływy wytwarzanej w organizmie angiotensyny II, substancji, która ma udowodnione niekorzystne działanie w niektórych chorobach układu sercowo-naczyniowego i nerek, m.in. silnie zwęża naczynia krwionośne, pobudza przerost błony mięśniowej naczyń krwionośnych i mięśnia serca, prowadzi do zmian strukturalnych i uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Eprosartan jest nowym lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Micardis

Hamujące działanie angiotensyny II przez wpływ na swoiste receptory, co powoduje długotrwałe (trwające co najmniej 24 godz.) rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie przerostu mięśnia sercowego, a także ochronę nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Pełny rozwój działania leku występuje zazwyczaj po 4, niekiedy nawet po 8 tyg. systematycznego stosowania. Leki […]

Diovan tabletki

Hamujące działanie angiotensyny II przez wpływ na swoiste receptory, co powoduje długotrwałe (trwające co najmniej 24 godz.) rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie przerostu mięśnia sercowego, a także ochronę nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Pełny rozwój działania leku występuje zazwyczaj po 2-3 tyg. systematycznego stosowania. Leki z tej grupy często […]

Aprovel

Hamujące działanie angiotensyny II przez wpływ na swoiste receptory, co powoduje długotrwałe (trwające co najmniej 24 godz.) rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie przerostu mięśnia sercowego, a także ochronę nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.

Cardin

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A – HMG-CoA), podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.