Polecane leki i suplementy na: psychozy

Thioridazin prolongatum

Jest pochodną fenotiazyny o silnym działaniu uspokajającym. Jest stosowana w leczeniu schizofrenii, psychozy schizoafektywnej, a także w leczeniu zaburzeń snu, zaburzeń nerwicowych z objawami ze strony różnych narządów, np. przewodu pokarmowego, serca itp., nadmiernego napięcia.

Trilafon

Perfenazyna jest silnym neuroleptykiem, a więc lekiem stosowanym w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny. Jest stosowana głównie w leczeniu schizofrenii, a także innych psychoz. Rzadko bywa również używana do leczenia nudności i wymiotów różnego pochodzenia u dorosłych.

Decaldol

Lek o działaniu przeciwpsychotycznym, uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwwymiotnym.

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Trilafon tabletki

Silne antypsychotyczne i antyautystyczne; także uspokajające i silne przeciwwymiotne – lek z grupy silnych neuroleptyków. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Thioridazin

Umiarkowane uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Sulpiryd

Jest to neuroleptyk, a więc lek znoszący objawy niektórych chorób psychicznych. Jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii, psychoz paranoidalnych, zespołów urojenio­wo-depresyjnych wieku rozwojowego i innych. Działa aktywizująco, antydepresyjnie. Bywa również stosowany w zespołach nerwicowych, w leczeniu uzależnienia od alkoholu i leków.

Promazin drażetki

Promazyna jest neuroleptykiem z grupy pochodnych fenotiazyny o działaniu antypsychotycznym (znosi objawy niektórych chorób psychicznych), stosowanym w leczeniu stanów nadmiernego pobudzenia, schizofrenii i psychoz różnego typu oraz w zwalczaniu wymiotów i nudności.

Fluanxol

Jest to lek należący do grupy neuroleptyków. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz różnego typu uzależnień (kokaina, alkohol). W małych dawkach wykazuje słabe działanie przeciwlękowe, dlatego bywa również stosowany w leczeniu niektórych typów depresji, lęku, nerwicy.

Fenactil

Chlorpromazyna należy do grupy leków zwanych neuroleptykami. Jest stosowana w leczeniu chorób psychicznych, np. schizofrenii, stanów maniakalnych, oraz niekiedy również w zaburzeniach zachowania u dzieci. Ma działanie uspokajające, dlatego bywa stosowana do opanowywania stanów pobudzenia w innych zaburzeniach psychicznych. Jest silnym lekiem przeciwwymiotnym stosowanym u dorosłych w przypadku uporczywych nudności i wymiotów. Jako lek wspomagający jest używana w leczeniu bólów o różnej etiologii (nerwobóle, bóle fantomowe, bóle w chorobie nowotworowej i inne), przed zabiegami chirurgicznymi (aby zmniejszyć zdenerwowanie) i w innych chorobach.

Clopixol

Działanie silne antypsychotyczne, uspokajające i przeciwlękowe (na początku leczenia) słabe antyautystyczne – lek z grupy neuroleptyków, pochodna tioksantenu. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Chlorprothixen Zentiva

Chlorprotiksen jest neuroleptykiem, a więc lekiem znoszącym objawy niektórych chorób psychicznych. Jego działanie neuroleptyczne jest dość słabe, za to ma on silne działanie uspokajające. Z tego powodu jest stosowany w leczeniu schizofrenii i innych psychoz, a także depresji, którym towarzyszy niepokój, lęk, pobudzenie ruchowe.