Polecane leki i suplementy na: schizofrenia

Transfer Factor

Modyfikowany wyciąg z siary krów; suplement diety przeznaczony dla dzieci i dorosłych, który pozytywnie wpływa na układ immunologiczny. Polecany szczególnie w stanach osłabienia odporności, chorobach neurologicznych i o podłożu autoagresywnym.

Risperidon Vipharm

Lek stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz. Jego działanie wynika z oddziaływania substancji czynnej na określone receptory w mózgu (serotoninowe, histaminowe, dopaminowe).

Kefrenex

Mechanizm działanie kwetiapiny polega na blokowaniu receptorów mózgu; głownie dopaminergicznych i serotoninergicznych i uniemożliwieniu łączenia się z nimi odpowiednich dla nich neuroprzekaźników.

Thioridazin prolongatum

Jest pochodną fenotiazyny o silnym działaniu uspokajającym. Jest stosowana w leczeniu schizofrenii, psychozy schizoafektywnej, a także w leczeniu zaburzeń snu, zaburzeń nerwicowych z objawami ze strony różnych narządów, np. przewodu pokarmowego, serca itp., nadmiernego napięcia.

Lewomezin

Jest to neuroleptyk, a więc lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny o słabym działaniu na główne objawy psychozy. Ma za to silne działanie uspokajające i antydepresyjne.

Ziperid

Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych psychoz schizofrenicznych oraz stanów psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

Symquel XR

Symquel XR zawiera jako substancję czynną kwetiapinę, lek przeciwpsychotyczny. Kwetiapina hamuje działanie receptorów serotoninergicznych 5HT2 oraz receptorów dopaminergicznych.

Zypsila

Zypsila zawiera jako substancję czynną zyprazydon, lek przeciwpsychotyczny. Zyprazidon hamuje receptory serotoninergiczne 5HT2A, 5HT2C, 5HT1D oraz dopaminergiczne D2.

Candela

Candela to lek zawierający jako substancję czynną amisulpryd, lek przeciwpsychotyczny. Amisulpryd hamuje receptory dopaminergiczne D2 oraz D1 .

Decaldol

Lek o działaniu przeciwpsychotycznym, uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwwymiotnym.

Invega

Lek zawierający substancję czynną – paliperydon. Działa przeciwpsychotycznie. Selektywnie blokuje działanie monoamin. Jest silnym antagonistą receptora D2, dzięki czemu łagodzi objawy schizofrenii.

Ranofren

Klozapina jest lekiem o silnym działaniu przeciwpsychotycznym i uspokajającym.

Amisan

Leczenie ostrej i przewlekłej schizofrenii u dorosłych.

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Apo-Risperid

Silne antypsychotyczne: lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzizoksazolu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Chloropernazinum

Jest to słaby neuroleptyk z grupy pochodnych fenotiazyny (grupa leków stosowana w leczeniu chorób psychicznych) o silnym działaniu przeciwwymiotnym. Stosowany jest w przypadku silnych nudności i wymiotów. Czasami stosuje się go również w leczeniu przewlekłej schizofrenii i psychoz alkoholowych.

Peragal (Perazyna)

Lek należy do grupy neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. Ma działanie przeciwpsychotyczne (usuwa objawy niektórych chorób psychicznych) i uspokajające. Patrz również: PERAZIN.

Abilify tabletki

Abilify zawiera jako substancję czynną arypiprazol, stosowany w leczeniu schizofrenii. Jest agonistą receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5HT1a i antagonistą receptora serotoninowego 5HT2a.