Polecane leki i suplementy na: statyny

Apo-Atorva

Lek zawiera atorwastatynę, która należy do substancji z grupy statynów. Stosuje się ją w celu zmniejszenia poziomu lipidów we krwi. Hamuje ona aktywność enzymu odpowiedzialnego za syntezę cholesterolu. Dzięki temu poziom syntezy zostaje zmniejszony a organizm (za pomocą wątroby) łatwiej odnajduje cząsteczki wytwarzanego cholesterolu. Atorwastatyna zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Torvalipin

Torvalipin zawiera jako substancję czynną atorwastatynę, która należy do grupy statyn – leków hipolipemizujących.

Vasilip

Lek należy do grupy tzw. statyn, najskuteczniej zmniejszających stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL (LDL – lipoproteiny o małej gęstości;

Atractin

Substancją czynną leku jest atorwastatyna (statyna). Atorwastatyna hamuje aktywność enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, zmniejsza syntezę cholesterolu oraz pobudza komórki wątroby do zwiększenia wychwytu  cholesterolu LDL z krwi.

Apo-Simva

Środek hamujący syntezę cholesterolu, frakcji LDL i częściowo VLDL. Powoduje także obniżenie stężenia triglicerydów oraz zwięk­szenie stężenia lipoprotein HDL we krwi.

Tulip

Środek hamujący syntezę cholesterolu, frakcji LDL i częściowo VLDL. Powoduje także obniżenie stężenia triglicerydów oraz zwięk­szenie stężenia lipoprotein HDL we krwi.

Zocor

Zocor  zawiera jako substancję czynną simwastatynę – substancję hamującą wytwarzanie cholesterolu w wątrobie. Hamuje jeden z enzymów szlaku metabolicznego powstawania cholesterolu, tzw. HMG-CoA, co zmniejsza ilość wytwarzanego cholesterolu.

Atorvox

Pierwszy lek z grupy statyn zarejestrowano 25 lat temu do obniżania zbyt wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Samym wysokim poziomem pewnie nikt by się nie przejmował, gdyby nie to, że bardzo znacznie zwiększał on ryzyko miażdżycy naczyń, a w konsekwencji tak poważnych chorób jak zawał serca czy niedokrwienny udar mózgu.

Apo-Prava

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza cholesterolu LDL oraz triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (tzw. reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, czyli HMG-CoA); podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Costa tabletki

Prawastatyna hamuje wytwarzanie frakcji LDL-cholesterolu w wyniku hamowania w wątrobie syntezy frakcji VLDL-cholesterolu, prekursora LDL-cholesterolu. Lek zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL-cholesterolu, apolipoproteiny B, frakcji VLDL-cholesterolu i triglicerydów, zwiększa natomiast stężenie frakcji HDL-cholesterolu i apolipoproteiny A.

Cardin

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A – HMG-CoA), podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Atoris tabletki

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza cholesterolu LDL oraz triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów; podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.