Polecane leki i suplementy na: stwardnienie rozsiane

Tizanor

Jest to lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych. 

Tysabri

Lek zawierający substancję czynną – natalizumab. To selektywny lek immunosupresyjny. Humanizowane rekombinowane przeciwciało przeciwko integrynie alfa-4, wytwarzane w procesie rekombinacji DNA w mysich liniach komórkowych.

Copaxone

Lek immunomodulujący, stosowany w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Solu-Medrol

Substancją czynną leku Solu – Medrol jest metyloprednizolon, będący silnym i długodziałającym glikokortykosteroidem. Wykazuje działanie przeciwzapalne i modulujące na układ odpornościowy.

Baclofen

Lek zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, znosi skurcze mięśni i powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jest stosowany w chorobach przebiegających z nadmiernym napięciem mięśni (chorobach układu nerwowego, niedowładach spastycznych, guzach rdzenia kręgowego, urazach). Pomocniczo w leczeniu rwy kulszowej, stanach zapalnych stawów i tkanek okołostawowych.

Ditropan

Bezpośrednie i wybiórcze rozkurczające na mięśniówkę gładką dróg moczowych (szczególnie zmniejszające napięcie i częstość skurczów mięśni gładkich pęcherza moczowego, co skutkuje zwiększeniem jego pojemności i zmniejszeniem częstości niekontrolowanego oddawania moczu).

Sirdalud

Obniżające napięcie mięśni szkieletowych poprzez działanie na rdzeń kręgowy. Wykazujące umiarkowane działanie przeciwbólowe

Myolastan

Długotrwałe, szybkie (początek działania po ok. 15 min.) silne, wybiórcze. Zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych; słabsze uspokajające, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe – lek z grupy benzodiazepin.