Polecane leki i suplementy na: szczepienie

Influvac

Szczepionka przeciw niektórym wirusom grypy, zawierająca oczyszczone podjednostki szczepów wirusów grypy.

Nimenrix

Szczepionka chroni przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy(pierwsza szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom z grup A, C, W-135 oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca życia).

Meningitec

Chroni przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Neisseria meningitidis grupy C.

Verorab

Jest to szczepionka przeciw wściekliźnie zawierająca inaktywowanego wirusa.

Stamaril

Uodparnia na zakażenia wywołane wirusem żółtej febry (Febris flavae).

Imovax Polio

Jest to szczepionka przeciw poliomyelitis zawierająca inaktywowane wirusy polio. Uodparnia na zakażenia wywołane przez 3 typy wirusa polio.

Hiberix

Szczepionka złożona, uodparnia na zakażenia wywołane przez H. influenzae typu b – HIB.

Havrix

Uodparnia na zakażenia wywołane przez wirus zapalenia wątroby typu A.

Act-HIB

Zapobiega zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu B.