Polecane leki i suplementy na: układ sercowo-naczyniowy

Nebivolek

Jest to długo działający lek beta-adrenolityczny blokujący część współczulną układu nerwowego, a dodatkowo w innym mechanizmie rozkurczający naczynia krwionośne.

Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum

Jest to lek rozszerzający naczynia krwionośne i poprawiający przepływ w naczyniach. Obniża nieco ciśnienie tętnicze krwi, przyspiesza perystaltykę przewodu pokarmowego. Należy do grupy alkaloidów sporyszu. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego oraz w zapobieganiu napadom migreny (nie przerywa bólu głowy).

Volibris

Lek zawierający substancję czynną – ambrisentan. To lek przeciwnadciśnieniowy. Działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, zapobiega proliferacji mięśni gładkich.

Lomir-SRO

Lek zawierający substancję czynną - izradypinę. Jest antagonistą wapnia II generacji, stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa rozszerzająco na tętnice mózgowe, sercowe oraz te w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ciśnienie tętnicze. Poprawia kurczliwość serca, zmniejsza zapotrzebowanie na tlen. Działa selektywnie hamująco na węzeł zatokowy bez wpływu na przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, co prowadzi do zredukowania odruchowej tachykardii w przebiegu nadciśnienia. W większości wydalany jest z moczem.

Aspifox

Aspifox zawiera jako substancję czynną kwas acetylosalicylowy –  niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) działający przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Asparaginian Cardio Duo

Asparaginian Cardio Duo to preparat wspomagający pracę serca, działanie układu krążenia i funkcjonowanie układu nerwowego. Głóg wzmacnia mięsień sercowy i powoduje  ekonomiczną pracę serca. 

Actelsar

Actelsar zawiera telmisartan – lek należący do grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Angiotensyna II powoduje skurcz naczyń krwionośnych, a w konsekwencji wzrost ciśnienia tętniczego. Actelsar hamuje działanie angiotensyny II, powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych i spadek ciśnienia tętniczego.

Amlodipine Aurobindo

Lek zawiera amlodypinę – bloker kanałów wapniowych z rodziny dihydropirydyn. Amlodypina zwiększa przepływ krwi przez naczynia krwionośne, ponadto stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym oraz dławicy piersiowej.

Lescol

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A – HMG-CoA); podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Lotensin tabletki

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu.

Teveten

Lek blokuje wpływy wytwarzanej w organizmie angiotensyny II, substancji, która ma udowodnione niekorzystne działanie w niektórych chorobach układu sercowo-naczyniowego i nerek, m.in. silnie zwęża naczynia krwionośne, pobudza przerost błony mięśniowej naczyń krwionośnych i mięśnia serca, prowadzi do zmian strukturalnych i uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Eprosartan jest nowym lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Nebilet

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia czynność serca, zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku, a także obniża zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, przez co poprawia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe serca i zmniejsza częstość występowania bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową).

Digoxin

Digoksyna należy do grupy leków nazwanych glikozydami nasercowymi. Przez lata leki tej grupy, a zwłaszcza digoksyna, były podstawą w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, która powstaje na tle różnych chorób serca. Obecnie lek ma zastosowanie tylko w niektórych przypadkach niewydolności serca, a także w niektórych rodzajach zaburzeń rytmu serca. Digoksynę łatwo przedawkować, ponieważ dawka toksyczna jest niewiele większa niż dawka lecznicza.

Epasel

Preparat zawiera olej rybi bogaty w kwasy omega 3. Jest to uproszczona nazwa naturalnie występujących nienasyconych kwasów tłuszczowych: eikozapentaenowego i dekozaheksaenowego. Są one syntetyzowane wyłącznie przez zwierzęta morskie, głównie ryby. Od dawna znane jest korzystne przeciwmiażdżycowe działanie diety wzbogaconej w kwasy omega 3. Klasycznie cytowane są dane dotyczące mniejszego ryzyka choroby niedokrwiennej serca u spożywających duże ilości ryb morskich Eskimosów grenlandzkich i Japończyków. Trwają badania kliniczne nad zastosowaniem kwasów omega 3 jako leków w chorobie niedokrwiennej serca, po zawale serca lub po wykonaniu przezskórnej angioplastyki.

Atoris tabletki

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza cholesterolu LDL oraz triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów; podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.