Polecane leki i suplementy na: uzależnienia

Thioridazin prolongatum

Jest pochodną fenotiazyny o silnym działaniu uspokajającym. Jest stosowana w leczeniu schizofrenii, psychozy schizoafektywnej, a także w leczeniu zaburzeń snu, zaburzeń nerwicowych z objawami ze strony różnych narządów, np. przewodu pokarmowego, serca itp., nadmiernego napięcia.

Thioridazin

Umiarkowane uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Sulpiryd

Jest to neuroleptyk, a więc lek znoszący objawy niektórych chorób psychicznych. Jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii, psychoz paranoidalnych, zespołów urojenio­wo-depresyjnych wieku rozwojowego i innych. Działa aktywizująco, antydepresyjnie. Bywa również stosowany w zespołach nerwicowych, w leczeniu uzależnienia od alkoholu i leków.