Polecane leki i suplementy na: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Neoparin

Zastrzyki przeciwzakrzepowe zawierające heparynę drobnocząsteczkową: enoksaparynę. Mechanizm działania polega na blokadzie kaskady krzepnięcia krwi.

Apo-Atorva

Lek zawiera atorwastatynę, która należy do substancji z grupy statynów. Stosuje się ją w celu zmniejszenia poziomu lipidów we krwi. Hamuje ona aktywność enzymu odpowiedzialnego za syntezę cholesterolu. Dzięki temu poziom syntezy zostaje zmniejszony a organizm (za pomocą wątroby) łatwiej odnajduje cząsteczki wytwarzanego cholesterolu. Atorwastatyna zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Polsart

Lek hamujący aktywność angiotensyny II (antagonista receptora angiotensynowego AT1), co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Warfin

Warfin to preparat zawierający jako substancję czynną warfarynę, lek z grupy antagonistów witaminy K. Warfaryna działa przez hamowanie powstawania czynników krzepnięcia II, VII, IX i X.

Atorvasterol

Atorvasterol zawiera jako substancję czynną atorwastatynę, lek należący do statyn. Statyny zmniejszają stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi.

Atractin

Substancją czynną leku jest atorwastatyna (statyna). Atorwastatyna hamuje aktywność enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, zmniejsza syntezę cholesterolu oraz pobudza komórki wątroby do zwiększenia wychwytu  cholesterolu LDL z krwi.

Tulip

Środek hamujący syntezę cholesterolu, frakcji LDL i częściowo VLDL. Powoduje także obniżenie stężenia triglicerydów oraz zwięk­szenie stężenia lipoprotein HDL we krwi.

Crosuvo

Crosuvo to lek stosowany w hipercholesterolemii, czyli zbyt wysokim poziomie cholesterolu we krwi.

Amlodipine Aurobindo

Lek zawiera amlodypinę – bloker kanałów wapniowych z rodziny dihydropirydyn. Amlodypina zwiększa przepływ krwi przez naczynia krwionośne, ponadto stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym oraz dławicy piersiowej.

Simvasterol tabletki

Simvasterol zawiera jako substancję czynną simwastatynę – substancję hamującą wytwarzanie cholesterolu w wątrobie. Hamuje jeden z enzymów szlaku metabolicznego powstawania cholesterolu, tzw. HMG-CoA, co zmniejsza ilość wytwarzanego cholesterolu.

Atorvox

Pierwszy lek z grupy statyn zarejestrowano 25 lat temu do obniżania zbyt wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Samym wysokim poziomem pewnie nikt by się nie przejmował, gdyby nie to, że bardzo znacznie zwiększał on ryzyko miażdżycy naczyń, a w konsekwencji tak poważnych chorób jak zawał serca czy niedokrwienny udar mózgu.

Atoris tabletki

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza cholesterolu LDL oraz triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów; podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.