Leki układu sercowo-naczyniowego

Trandolapril Arrow

Należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), uniemożliwiając wytworzenie angiotensyny II, jednego z naj­silniejszych fizjologicznych czynników naczyniozwężających. Dochodzi do rozszerzenia naczyń, zmniejszenia oporu naczyniowego i zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Eprex

Jest to hormon glikoproteinowy pobudzający erytropoezę, powoduje wzmożenie podziałów komórkowych i różnicowanie komórek układu limfoblastycznego, przez co wzrasta liczba erytrocytów i stężenie hemoglobiny.

Ebrantil

Lek powoduje zmniejszenie napięcia układu sympatycznego, co prowadzi do obniżenia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Urapidil zmniejsza również zużycie tlenu przez mięsień sercowy.

Warfin

Warfin to preparat zawierający jako substancję czynną warfarynę, lek z grupy antagonistów witaminy K. Warfaryna działa przez hamowanie powstawania czynników krzepnięcia II, VII, IX i X.

Diured

Jest to pochodna sulfonylomocznika o silnym działaniu moczopędnym. Powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza, a także wydzielanie aldosteronu i prostaglandyn.

Biostreptaza (Distreptaza SK-SD)

Jest to kombinacja dwóch enzymów (streptokinazy i streptodornazy), które mają zdolność rozpuszczania skrzepów krwi i martwych komórek lub ropy, co umożliwia lepszy dostęp chemioterapeutyków do ogniska zapalnego.

Ranopril

Lek (tzw. inhibitor konwertazy ACE) hamuje aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która ma bardzo silne działanie kurczące na naczynia krwionośne.

Diltiazem

Lek o silnym działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie naczyń wieńcowych.

Dobutamine TZF

Lek wpływa na poprawę kurczliwości mięśnia sercowego, zmniejsza ciśnienie napełniania lewej komory, poprawia przepływ wieńcowy oraz utlenowanie mięśnia sercowego w stanach niedokrwienia.

Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum

Jest to lek rozszerzający naczynia krwionośne i poprawiający przepływ w naczyniach. Obniża nieco ciśnienie tętnicze krwi, przyspiesza perystaltykę przewodu pokarmowego. Należy do grupy alkaloidów sporyszu. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego oraz w zapobieganiu napadom migreny (nie przerywa bólu głowy).

Dihydralazinum

Lek powoduje długotrwałe i powolne obniżenie ciśnienia krwi przez bezpośredni wpływ rozkurczowy na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych. Zwiększa przepływ krwi przez nerki i mózg.

Sobycor

Preparat jest blokerem receptorów mięśnia sercowego. Lek zwalnia czynność serca i zmniejsza objętość minutową, obniża ciśnienie krwi.

Dilzem

Lek o silnym działaniu rozkurczającym działa na mięśnie gładkie naczyń wieńcowych. Zwalnia czynność serca i zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Exjade

Lek zawierający substancję czynną – deferazyroks. Należy do leków chelatujących żelazo, czyli pozwalających usunąć jego nadmiar z organizmu. Wiąże z dużym powinowactwem żelazo w III stopniu utlenienia, ułatwia jego wydalanie z organizmu, przede wszystkim z kałem.

Bilokord

Bilokord zawiera bisoprolol – beta-bloker. Działanie leku polega na zablokowaniu receptorów adrenergicznych typu beta.

Curantyl

Lek powoduje zwiększenie stężenia adenozyny, co prowadzi do rozszerzenia naczyń wieńcowych i hamowania agregacji płytek krwi.

Volibris

Lek zawierający substancję czynną – ambrisentan. To lek przeciwnadciśnieniowy. Działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, zapobiega proliferacji mięśni gładkich.

Bicardef

Bicardef zawiera jako substancję czynną bisoprolol, lek należący do grupy beta-blokerów. Bisoprolol blokuje receptory adrenergiczne typu beta.