Cilostop

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Przechowywanie

Specjalności

Czy Cilostop jest bez recepty?

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek będący inhibitorem agregacji płytek krwi, należący do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 3. Powoduje on rozszerzenie niektórych naczyń krwionośnych oraz wspomniane zmniejszenie krzepliwości krwi.

Lek Cilostop jest wskazany w leczeniu chromania przestankowego – dolegliwości polegającej na odczuwaniu bólu o charakterze skurczowym w nogach podczas marszu, będącego wynikiem niewystarczającego dopływu krwi do kończyn dolnych. Lek ma za zadanie wydłużyć dystans bez bólu u pacjentów, u których zmiana stylu życia (ćwiczenia fizyczne, rezygnacja z palenia tytoniu) nie spowodowały zmniejszenia objawów chromania przestankowego.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z niewydolnością serca, ciężkimi zaburzeniami pracy nerek (klirens kreatyniny =< 25 ml/min), umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, skłonnością do krwawień wynikającą ze schorzeń współistniejących (np. proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, udar krwotoczny w ciągu ostatnich 6 miesięcy, choroba wrzodowa, niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie tętnicze, leczenie innymi lekami antykoagulacyjnymi), zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaburzenia pracy serca.
Przed rozpoczęciem terapii lekiem Cilostop należy poinformować lekarza o stosowaniu takich leków, jak: statyny (lowastatyna, simwastatyna, atorwastatyna), omeprazol, ketokonazol, antybiotyki (rifampicyna, erytromycyna, klarytromycyna), halofantryna, pimozyd, cyzapryd, pochodne sporyszu (np. ergotamina), ziele dziurawca, karbamazepina, fenytoina, diltiazem.
Cilostop może nadmiernie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi w przypadku jednoczesnego stosowania przez pacjenta takich leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jak: inhibitory ACE, betablokery, blokery kanału wapniowego, leki moczopędne, blokery receptora angiotensyny II.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Standardowa dawka to 1 tabletka (100 mg) dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Tabletkę należy połknąć 30 minut przed posiłkiem, popijając wodą. Możliwe jest podzielenie tabletki na połowę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
brak danych
1 tabletka zawiera 100 mg cilostazolu.

Podczas stosowania leku Cilostop należy koniecznie poinformować o przyjmowaniu leków popularnych w terapii bólu lub stanów zapalnych mięśni i stawów, takich jak: kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, leki przeciwzakrzepowe (heparyny drobnocząsteczkowe,  warfaryna, rywaroksaban, apiksaban, dabigatran).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Cilostop a alkohol

Cilostop u osób starszych(65 lat i więcej)
Cilostop dla dzieci(do 18 lat)
Cilostop w ciąży
Cilostop a karmienie piersią
Cilostop a prowadzenie pojazdów
Cilostop refundacja

Cilostop cena i opakowania

Cilostop Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania