Cuprenil

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Jest to produkt rozszczepienia penicyliny. Wchłania się z przewodu pokarmowego i tworzy łatwo kompleksy z wieloma metalami ciężkimi. Chelatujące metale ciężkie (wiążące takie pierwiastki jak: miedź, ołów, rtęć, kadm, tal, cynk, nikiel, żelazo, złoto dobrze rozpuszczalne w wodzie związki, które są łatwo wydalane z moczem jako metaloproteiny, czyli połączenia z białkami); zmniejszające wchłanianie miedzi z przewodu pokarmowego, immunosupresyjne (hamujące odpowiedź immunologiczną).

Choroba Wilsona (inaczej zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe; ciężka choroba polegająca na nadmiernym gromadzeniu miedzi w organizmie, zwłaszcza w mózgu i wątrobie); cystynuria (nadmierne gromadzenie aminokwasu cystyny; częstym objawem jest kamica cystynowa dróg moczowych); reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach nieskuteczności innych leków). Leczenie zatruć ww. metalami ciężkimi.
Także uczulenie na antybiotyki z grupy penicylin. Uszkodzenie nerek; miastenia (genetycznie uwarunkowane schorzenie objawiające się nadmiernie szybką męczliwością mięśni, w tym mięśni oddechowych i mięśni oczu); uszkodzenie szpiku kostnego; stwierdzenie obecności białka w moczu (białkomocz) podczas uprzedniego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów preparatami złota. Stosowanie w ciąży możliwe jest tylko w przypadkach, gdy istnieją wskazania życiowe, tzn. gdy niepodanie leku zagraża życiu pacjentki. Ciąża i laktacja, nadwrażliwość na preparat i penicylinę, choroby nerek, mięśni, układu krwiotwórczego.
Penicylamina zwiększa zapotrzebowanie organizmu na witaminę B6 – konieczne jest dodatkowe podawanie (suplementacja) tej witaminy podczas leczenia. Pirytynol (pyritinol) nasila działanie penicylaminy.
Lek powinien być przyjmowany na pusty żołądek, czyli 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłkach; ze względu na własności chelatujące (patrz DZIAŁANIE) penicylamina nie powinna być zażywana łącznie z innymi lekami doustnymi – należy zachować co najmniej dwugodzinny odstęp. Wysokość dawkowania jest ściśle indywidualna.
Cena do 5 zł, Rf.
30 tabletek, 1 tabletka zawiera 250 mg penicylaminy.
W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów działanie leku może pojawić się dopiero po upływie 1-3 miesięcy. Penicylamina jest lekiem toksycznym – działania niepożądane występują często i mogą mieć poważny charakter; dlatego leczenie penicylaminą powinno być prowadzone wyłącznie przez ośrodki specjalistyczne – między innymi obowiązuje przeprowadzanie systematycznych badań lekarskich, wykonywanie badania ogólnego moczu co tydzień, okresowa kontrola morfologii krwi, oznaczanie wskaźników wydolności nerek (poziom mocznika, kreatyniny we krwi), wskaźników wydolności wątroby (poziom aminotransferaz: AST, ALT) – początkowo co 1-2 tygodnie, następnie raz w miesiącu. Leczenie penicylaminą może być podjęte nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zakończenia leczenia preparatami złota (patrz TAUREDON). Penicylamina zwiększa zapotrzebowanie organizmu na witaminę B6, podczas długotrwałego leczenia należy dodatkowo przyjmować preparaty zawierające tę witaminę.
Działania niepożądane
Stosunkowo często, szczególnie na początku leczenia, występuje wysypka, zaczerwienienie i świąd skóry, gorączka, bóle mięśni i stawów. Niekiedy może powodować również zaburzenia łaknienia i smaku, nudności, wymioty, zaostrzenie lub ujawnienie objawów choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Rzadziej prowadzi do utraty włosów, uszkodzenia wątroby z zażółceniem skóry i białkówek oczu, uczucia pełności w nadbrzuszu, złego samopoczucia, uszkodzenia nerwu wzrokowego, co powoduje zaburzenia widzenia, a także do uszkodzenia nerek (prowadzącego do zatrzymania moczu lub oddawania niewielkiej ilości moczu). U osób uczulonych na penicylinę lek może powodować wystąpienie wstrząsu (z utratą przytomności, niepokojem, zlewnymi potami), uszkodzenie szpiku kostnego i następcze zmniejszenie liczby białych krwinek z gorączką, dreszczami, złym samopoczuciem, zapaleniem lub owrzodzeniem gardła. W przypadku wystąpienia wymienionych wyżej dolegliwości i objawów należy przerwać stosowanie leku i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Cuprenil a alkohol

Cuprenil u osób starszych(65 lat i więcej)
Cuprenil dla dzieci(do 18 lat)
Cuprenil w ciąży
Cuprenil a karmienie piersią
Cuprenil a prowadzenie pojazdów
Cuprenil refundacja

Cuprenil cena i opakowania

Cuprenil Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania