Digoxin

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Przechowywanie

Specjalności

Czy Digoxin jest bez recepty?

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Usprawnia pracę serca, usuwa niektóre zaburzenia rytmu serca – lek z grupy glikozydów naparstnicy wełnistej. Pod wpływem preparatu zwiększa się sita i energia skurczu mięśnia sercowego oraz szybkość i głębokość rozkurczu, przedłuża się przerwa rozkurczowa, zwalniając czynność serca. Komory serca lepiej wypełniają się krwią. Lek stosowany jest w niewydolności krążenia w przebiegu wad serca, w nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca.

Przewlekła zastoinowa prawokomorowa niewydolność krążenia (m.in. związana z uszkodzeniem prawej komory serca, w przebiegu wad serca, zapalenia mięśnia serca, niektórych postaci kardiomiopatii); miażdżycowe uszkodzenie mięśnia serca; serce płucne; niektóre postacie zaburzeń rytmu serca (m.in. migotanie i trzepotanie przedsionków odznaczające się szybką czynnością serca; napadowe częstoskurcze komorowe).
Zbyt wolna czynność serca (bradykardia); zespół chorego węzła zatokowego; blok przedsionkowo – komorowy II i III stopnia; obniżone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia); podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia). Nadwrażliwość na glikozydy nasercowe (występuje rzadko), zaburzenia rytmu (bloki serca, częstoskurcz komorowy, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego), kardiomiopatia przerostowa, niektóre wady serca (zwężenie zastawki mitralnej lub zastawki aorty). Poinformuj lekarza, jeśli stwierdzono u ciebie chorobę płuc, tarczycy, blok przewodzenia w sercu lub zaburzenia czynności nerek. Większe ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku u osób w podeszłym wieku.
Niebezpieczne interakcje – z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca zwłaszcza: amiodaron, propafenon, chinidyna (quinidine) oraz z cykłosporyną (ciclosporine), polegające na znacznym podwyższeniu poziomu digoksyny we krwi i tym samym – na nasileniu jej działania i toksyczności. Podobna interakcja, aczkolwiek zazwyczaj mniej niebezpieczna, może zachodzić przy równoczesnym podawaniu antybiotyków z grupy makrolidów (m.in. erythromycin), tetracyklin (m.in. doxycycline, tetracycline), antagonistów wapnia (ACE), inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA), spironolaktonu (spironolactone). Digoksynę można stosować jednocześnie z lekami zawierającymi wapń (calcium) jedynie z wyjątkowych wskazań, ściśle pod kontrolą lekarską! (zwłaszcza preparaty wapnia w postaci wstrzyknięć powodują nasilenie toksyczności digoksyny i możliwość wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych). Podobnie toksyczność digoksyny nasilają leki powodujące zwiększone wydalanie (wypłukiwanie) potasu – m.in. leki moczopędne (w tym: furosemid, torasemid, chlortalidon, hydrochlorothiazid, clopamide), przewlekle używane leki przeczyszczające (w tym także – pochodzenia naturalnego), glikokortykosteroidy stosowane w leczeniu przewlekłym (m.in. dexamethasone, prednisone prednisolone). Wchłanianie digoksyny z przewodu pokarmowego hamują (co powoduje osłabienie jej działania) leki zobojętniające sok żołądkowy, pektyny (colepectin), węgiel aktywowany, cholestyramina (colestyramine – co najmniej 2-godz. odstęp między stosowaniem tych leków i digoksyny), metoclopramid.
Według wskazań lekarza; przyjmować “na pusty żołądek”, czyli 1 h przed posiłkiem albo 2 h po posiłku. Jeśli wystąpią dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, to można stosować lek łącznie z posiłkami. Leczenie nasycające (wstępne) – ściśle indywidualne; leczenie przewlekłe (podtrzymujące): zazwyczaj 1 do 3 x dziennie po 0,25 do 0,5 mg (maksymalnie: 0,25-1,0 mg/dobę).
Digoxin, tabletki – lek refundowany, sprawdź cenę poniżej.
30 tabletek, 1 tabletka zawiera 0,1 mg lub 0,25 mg digoksyny.
Digoksyna odznacza się niewielką rozpiętością między dawką leczniczą a dawką toksyczną, tzn. taką, po której występują objawy przedawkowania, a nawet zatrucia; ponadto poziom digoksyny we krwi i jej działanie zależy od wielu innych czynników (m.in.: interakcje powyżej), co powoduje, iż stosowanie digoksyny powinno odbywać się wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską; dotyczy to także zmian w dawkowaniu leku. Lek posiada niewielki współczynnik terapeutyczny. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, nudności, wymioty, utrata łaknienia, zaburzenia widzenia (widzenie na żółto lub zielono; aureola wokół źródła światła), kołatanie serca, senność, osłabienie, należy odstawić, lek i natychmiast zgłosić się do lekarza.
Działania niepożądane
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w czasie leczenia wystąpią nudności, wymioty, biegunka, zmniejszenie łaknienia i ból brzucha lub utrzymujący się ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia (widzenie kolorowych, migotliwych błysków, widzenie w żółtawopomarańczowej lub białej poświacie) i zaburzenia orientacji. Rzadko lek może powodować wysypki skórne lub u mężczyzn powiększenie i tkliwość gruczołów sutkowych. Do objawów, które wymagają pilnego kontaktu z lekarzem, należą: pokrzywka, świąd, duszność i nieregularne lub wolne bicie serca.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Digoxin a alkohol

Digoxin u osób starszych(65 lat i więcej)
Digoxin dla dzieci(do 18 lat)
Digoxin w ciąży
Digoxin a karmienie piersią
Digoxin a prowadzenie pojazdów
Digoxin refundacja

Digoxin cena i opakowania

Digoxin Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania