Duomox

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Półsyntetyczna penicylina z grupy aminopenicylin o szerokim zakresie działania bakteriobójczego na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, podobnym do zakresu ampicyliny. Czytaj też opis ogólny: AMOTAKS.
Mechanizm jej działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Działa nieco silniej niż ampicylina na Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae i Enterococcus faecalis, ale różnice te są nieistotne z punktu widzenia skuteczności klinicznej. Działa także na Listeria monocytogenes i większość pałeczek Enterobacteriaceae (zwłaszcza Salmonella spp.), z wyjątkiem szczepów wytwarzających beta-laktamazy. Jest bowiem podatna, tak jak ampicylina, na działanie niemal wszystkich beta-laktamaz bakteryjnych. W krajach europejskich i USA największy odsetek szczepów opornych występuje u Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Shigella spp., Proteus spp., Klebsiella pneumoniae, a także u Bacteroides spp. i Staphylococcus aureus, jednak w Polsce – jak wynika z badań Projektu Alexander – oporność H. influenzae i S. pneumoniae jest niewielkiego stopnia. Amoksycylina wykazuje całkowitą oporność krzyżową z ampicyliną. Łatwo i niezależnie od obecności pokarmu wchłania się z przewodu pokarmowego. Uzyskuje ok. 2,5-krotnie większe stężenia we krwi niż ampicylina. Po podaniu doustnym dawki 250 mg osiąga po 1-2 h maksym. stężenie we krwi wynoszące 5 µg/mL, a po podaniu dawki 500 mg – 12 µg/mL. Po podaniu 3 g w jednorazowej dawce doustnej osiąga po 2 h stężenie we krwi wynoszące ok. 16 µg/mL; niewielkie stężenia utrzymują się nawet po 14 h od podania. Po podaniu domięśniowym dawki 500 mg osiąga maksym. stężenie we krwi wynoszące 14 µg/mL po upływie 1 h. U osób w podeszłym wieku stężenia są większe i utrzymują się dłużej niż u osób młodych. Amoksycylina doskonale przenika do wysięku z ucha środkowego, duże jej stężenia wykrywano także w płynie opłucnowym, płynie otrzewnowym, żółci. Przenika do gruczołu krokowego, zatok szczękowych, a także przez barierę łożyskową, osiągając duże stężenia we krwi płodu. Okres półtrwania we krwi wynosi 1-1,5 h. Jest wiązana z białkami osocza krwi w 17-20%. Około 10-25% jest metabolizowane do nieczynnego kwasu penicylowego. Z moczem jest wydalane 50-70%  dawki w postaci nie zmienionej oraz jako metabolit w ciągu 6 h.

Amoksycylina jest stosowana w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (jest m.in. lekiem z wyboru w ostrym zapaleniu ucha środkowego, zatok i oskrzeli). Jest także stosowana w leczeniu duru brzusznego i w nosicielstwie pałeczek Salmonella spp. (skuteczniejsza niż ampicylina); w leczeniu zapalenia wsierdzia i w profilaktyce przed zabiegami u pacjentów z ryzykiem wystąpienia podostrego infekcyjnego zapalenia wsierdzia; w leczeniu boreliozy; w eradykacji Helicobacter pylori (w skojarzeniu z innymi lekami); w leczeniu zakażenia dróg żółciowych, a także w kontynuacji leczenia promienicy (rozpoczętego dożylnie podawaną ampicyliną). Zastosowanie amoksycyliny w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowo-płciowego zostało ograniczone do zakażeń wywołanych przez szczepy bakterii nie wytwarzające beta-laktamazy. Nie zaleca się obecnie stosowania amoksycyliny jako leku z wyboru w zapaleniu gardła i migdałków.
Nadwrażliwość na penicyliny. Nie zaleca się stosowania w mononukleozie zakaźnej, przewlekłej białaczce limfoblastycznej i cytomegalii (zwiększone ryzyko występowania rumienia). Należy ostrożnie podawać chorym z nadwrażliwością na cefalosporyny. W niewydolności nerek należy odpowiednio zmienić dawkowanie. Ciąża (kat. B). Stosować jedynie w wypadku zdecydowanej konieczności.
Antybiotyki i chemioterapeutyki o działaniu bakteriostatycznym osłabiają działanie amoksycyliny. Allopurynol nasila ryzyko wystąpienia rumienia. Amoksycylina może zmniejszać skuteczność doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Lek podaje się doustnie, domięśniowo (po rozpuszczeniu w 2,5 mL wody do wstrzyknięć) lub dożylnie, wstrzykując bezpośrednio w ciągu 3-5 min (po rozpuszczeniu w 10 mL wody do wstrzyknięć lub 0,9% roztworu NaCl) lub we
wlewie kropl. w ciągu 30-60 min (po odpowiednim rozcieńczeniu). Dorośli. Doustnie zwykle 250-500 mg co 8 h lub od 750 mg do 1 g co 12 h. W ostrym zapaleniu ucha środkowego i zatok 500 mg co 8 h przez 7-10 dni; w nierzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej i szyjki macicy u kobiet w ciąży 500 mg co 8 h przez 7 dni. W ostrym zakażeniu dróg moczowych (po uprzednim wykonaniu antybiogramu) 3 g co 12 h (maksym. dawka dobowa 6 g). W profilaktyce zapalenia wsierdzia 50 mg/kg mc. jednorazowo na 1 h przed zabiegiem. W eradykacji Helicobacter pylori 1,5-2,25 g na dobę w 2-4 dawkach (w skojarzeniu z metronidazolem lub klarytomycyną lub cytrynianem bizmutu). W promienicy 500 mg co 8 h przez 6 mies. jako kontynuacja leczenia rozpoczętego dożylnie podawaną ampicyliną.
Cena do 5 zł.
20 tabletek rozpuszczalnych, 1 tabletka zawiera 125 mg, 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny.
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe są łagodniejsze niż po podaniu ampicyliny, znacznie rzadziej występuje biegunka, która najczęściej nie powoduje konieczności odstawienia amoksycyliny. Wysypka występuje z podobną częstotliwością jak po leczeniu ampicyliną. Długotrwałe leczenie może spowodować grzybicę. Może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit (wskazanie do odstawienia leku). Opisywano pojedyncze przypadki neutropenii i pancytopenii, zwł. u osób w podeszłym wieku.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Duomox a alkohol

Duomox u osób starszych(65 lat i więcej)
Duomox dla dzieci(do 18 lat)
Duomox w ciąży
Duomox a karmienie piersią
Duomox a prowadzenie pojazdów
Duomox a antykoncepcja
Duomox refundacja

Duomox cena i opakowania

Duomox Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum Duomox uzyskał ocenę 2.3 z 5 na podstawie 2 opinii

VN:F [1.9.22_1171]
Cena
Skuteczność
Czas działania
Ocena leku: 2.3/5 (2 opinie pacjentów)4 komentarze Duomox

    • Moni

      Jedyna moja metoda – dzielę tabletkę na pół, biorę po jednej połówce, trochę wody, czekam aż się w ustach rozpuści i dopiero wtedy połykam. Inaczej nie przełknę.

      Odpowiedz

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania