Leki bakteriobójcze

Ospamox

Antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym z grupy aminopenicylin, aktywny wobec niektórych bakterii Gram-ujemnych, wrażliwy na działanie β-laktamaz i oporny na działanie soku żołądkowego.

Norsept

Lek należy do chemioterapeutyków z grupy fluorochinolonów. Wykazuje działanie zwłaszcza w kierunku bakterii Gram-ujemnych (Neisseria spp., Haemophilus influenzae,Vibrio cholerae, Moraxella, Enterobacteriacae), z Gram-dodatnich najsilniej działa na gronkowce, nie działa na bakterie beztlenowe.

Nolicin

Jest to chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów działający bakteriobójczo na większość bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych.

Fusacid

Lek w postaci maści lub kremu o działaniu przeciwbakteryjnym, stosowany w zakażeniach skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na działanie kwasu fusydowego

Duomox

Półsyntetyczna penicylina z grupy aminopenicylin o szerokim zakresie działania bakteriobójczego na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, podobnym do zakresu ampicyliny.

Cifran

Silne bakteriobójcze – lek z grupy fluorochinolonów nowej (II) generacji o szerokim spektrum działania. Fluorochinolony blokują kopiowanie materiału genetycznego czyli DNA bakterii przez wiązanie się z bakteryjnym enzymem gyrazą (topoizomerazą II); w ten sposób dochodzi do uszkodzenia materiału genetycznego bakterii i zahamowania ich rozmnażania się.

Bioracef

Bakteriobójcze. Blokuje tworzenie ściany komórki bakteryjnej – antybiotyk z grupy cefalosporyn II generacji (cząsteczka leku zawiera pierścień beta-laktamowy).

Cedax

Bakteriobójcze – blokuje tworzenie się ściany komórki bakteryjnej – antybiotyk β-laktamowy z grupy cefalosporyn III generacji (cząsteczka leku zawiera pierścień beta-laktamowy, podobnie jak antybiotyki z grupy penicylin) do stosowania doustnego.

Avelox

Silnie bakteriobójcze – lek z grupy fluorochinolonów II generacji o szerokim spektrum działania; pochodna ofloksacyny (ofloxacine, czyli Oflodinex). Fluorochinolony blokują replikację materiału genetycznego, czyli DNA bakterii przez wiązanie się z bakteryjnym enzymem gyrazą (topoizomerazą II); dochodzi do uszkodzenia materiału genetycznego bakterii i zahamowania ich rozmnażania się.

Amotaks

Lek bakteriobójczy o stosunkowo szerokim spektrum działania, blokujący tworzenie się ściany komórki bakteryjnej – antybiotyk z grupy półsyntetycznych penicylin beta-laiktamowych (cząsteczka leku zawiera pierścień beta-laktamowy). Lek nie jest oporny na działanie beta-laktamaz bakteryjnych, co ogranicza zasięg jego oddziaływania przeciwbakteryjnego (patrz DZIAŁANIE w AMOCLAN).