Leki obniża poziom cukru we krwi

Insulatard

OPIS: średnio długo działająca ludzka insulina izofanowa; początek działania po 90 minutach po podaniu, szczyt między 4-12 godzinami, koniec po 24 godzinach.

Humulin R zawiesina

OPIS: krótko działająca, identyczna pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i działania biologicznego z insuliną ludzką; początek działania występuje po 30 minutach, szczyt działania po 1-3 godzinach, koniec działania po 6 godzinach.

Humulin N zawiesina

Średnio długo działająca ludzka insulina izofanowa; początek działania po 60 minutach po podaniu, szczyt między 2-8 godzinami, koniec po 18-20 godzinach.

Humulin M3 zawiesina

Dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (30%) i insuliny izofanowej (70%); początek działania 30 minut po podaniu, szczyt po 1-8,5 godzinach, koniec działania do 14-15 godzin.

Humalog

Mieszanina insuliny lispro szybko działającego analogu insuliny ludzkiej oraz zawiesiny protaminowej insuliny lispro o średnio długim czasie działania. Początek działania występuje po 1-15 minutach, maksimum (szczyt) działania po 40-60 minutach, a koniec po 2-5 godzinach. 

Gensulin N

DZIAŁANIE: średnio długo działająca ludzka insulina izofanowa; początek działania po 60-90 minutach po podaniu, szczyt między 3-10 godzinami, koniec po 18-24 godzinach

Actrapid

Actrapid to krótko działająca, identyczna pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i działania biologicznego z insuliną ludzką; początek działania występuje po 30 min, szczyt działania po 1-3 godzinach, koniec działania po 8 godzinach.

Humalog Mix

Mieszanina insuliny lispro szybko działającego analogu insuliny ludzkiej oraz zawiesiny protaminowej insuliny lispro o średnio długim czasie działania. Początek działania insuliny lispro występuje po 15 minutach, koniec działania do 15 godzin.

Apidra

Rekombinowany analog insuliny ludzkiej, charakteryzujący się taką samą mocą działania jak zwykła insulina ludzka, wcześniejszym początkiem (po 10-20 minutach) i krótszym czasem działania (2-3 godziny) w porównaniu ze zwykłą insuliną ludzką.