Leki przeciwcukrzycowe

Galvus

Galvus jest lekiem przeznaczonym dla diabetyków. Stosuje się go najczęściej w połączeniu z terapią innym lekiem przeciw cukrzycy.

Polhumin N

Średnio długo działająca ludzka insulina izofanowa; początek działania po 60-90 minutach po podaniu, szczyt między 3-10 godzinami, koniec po 18-24 godzinach.

Polhumin R zawiesina

Krótko działająca, identyczna pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i działania biologicznego z insuliną ludzką; początek działania występuje po 30 min, szczyt działania po 1-3 godzinach, koniec działania po 6 godzinach. Może być stosowana dożylnie.

Polhumin MIX-3

Dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (30%) i insuliny izofanowej (70%); początek działania 30 minut po podaniu, szczyt po 2-8 godzinach, koniec działania do 24 godzin.

Mixtard 10 20 30 40 50 zawiesina

MIXTARD10: dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (10%) i insuliny izofanowej (90%); MIXTARD20: dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (20%) i insuliny izofanowej (80%); MIXTARD 30: dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (30%) i insuliny izofanowej (70%); MIXTARD 40: dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (40%) i insuliny izofanowej (60%); MIXTARD 50: dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (50%) i […]

Actrapid

Actrapid to krótko działająca, identyczna pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i działania biologicznego z insuliną ludzką; początek działania występuje po 30 min, szczyt działania po 1-3 godzinach, koniec działania po 8 godzinach.

Apidra

Rekombinowany analog insuliny ludzkiej, charakteryzujący się taką samą mocą działania jak zwykła insulina ludzka, wcześniejszym początkiem (po 10-20 minutach) i krótszym czasem działania (2-3 godziny) w porównaniu ze zwykłą insuliną ludzką.