Edicin

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – wankomycynę, będącą antybiotykiem glikopeptydowym, wytwarzaną przez bakterie Nocardia orientalis. Działa bakteriobójczo wobec gronkowców (w tym MRSA), paciorkowców alfa- i beta-hemolizujących, paciorkowców grupy D, beztlenowych ziarenkowców, Enterococcus, Clostridium difficile, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium jeikeium, Corynebacterium diphtheriae. Działanie polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii, a także zmianie przepuszczalności bakteryjnej błony komórkowej i syntezy RNA. Lek nie jest metabolizowany, wydalany głównie z moczem.

Leczenie zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, skóry, tkanek miękkich, dolnych dróg oddechowych, zapalenia wsierdzia, kości, szpiku kostnego, sepsy. Zakażenia te muszą być wywołane bakteriami Gram (+) niewrażliwymi na inne antybiotyki, u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.
Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym w obrębie jamy ustnej i dróg oddechowych, zapobieganie zapaleniu wsierdzia u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny.
Możliwe jest doustne stosowanie leku Edicin u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit spowodowanym Clostridium difficile oraz gronkowcowym zapaleniem jelit.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami słuchu, uczuleniem na teikoplaninę.
W przypadku doustnego podawania lek należy stosować ostrożnie u chorych z uszkodzeniami błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Lek należy stosować ostrożnie w połączeniu z: lekami znieczulającymi, lekami neurotoksycznymi, lekami nefrotoksycznymi (np. antybiotyki aminoglikozydowe, amfoterycyna B, kolistyna, bacytracyna, cisplatyna, kwas etakrynowy).
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych: dobowo 2 g, podawane w 2 lub 4 dawkach podzielonych w równych odstępach czasu.
Zalecane dawkowanie u noworodków: początkowo 15 mg/kg mc, dalej 10 mg/kg mc co 12 godz. w pierwszym tygodniu życia, dalej co 8 godz. do ukończenia 1 miesiąca życia.
Zalecane dawkowanie u niemowląt > 1 miesiąca życia: 10 mg/kg mc co 6 godz.
W podaniu doustnym zalecane jest rozpuszczenie fiolki 500 mg wankomycyny w 30 ml wody.
Lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji, zawiera 500 mg / 1 g wankomycyny.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Edicin a alkohol

Edicin u osób starszych(65 lat i więcej)
Edicin dla dzieci(do 18 lat)
Edicin w ciąży
Edicin a karmienie piersią
Edicin a prowadzenie pojazdów
Edicin refundacja

Edicin cena i opakowania

Edicin Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania