Efient

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Przechowywanie

Specjalności

Czy Efient jest bez recepty?

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – prasugrel. To inhibitor agregacji płytek krwi. Zmniejsza ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych jak np. zawał serca, udar mózgu poprzez zahamowanie pobudzenia trombocytów i ich agregacji. Jest to związane z wiązaniem się substancji z receptorami ADP znajdującymi się na płytkach krwi. Lek w większości wydalany jest z moczem.

Zapobieganie epizodom sercowo-naczyniowym u pacjentów ostrymi zespołami wieńcowymi (zawałem mięśnia sercowego N-STEMI lub STEMI, niestabilną dławicą piersiową) po pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej, lek stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasy C wg Child-Pugh), udarem mózgu lub przemijającym epizodem niedokrwiennym w wywiadzie, czynnymi patologicznymi krwawieniami, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tylko jeśli korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem jego przyjęcia, lek można stosować w przypadku pacjentów powyżej 75 roku życia, z masą ciała < 60 kg, ze skłonnością do krwawień
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, uczulonych na tienopirydyny.
Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Efient z: warfaryną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, klopidogrelem, lekami fibrynolitycznymi, cyklofosfamidem, efawirenzem.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg (pojedynczo) z kontynuacją leczenia dawką podtrzymującą 10 mg raz na dobę. W przypadku pacjentów z masą ciała < 60 kg zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg z kontynuacją leczenia dawką podtrzymującą 5 mg raz na dobę.
Lek należy przyjmować doustnie, niezależnie od posiłków, w całości.
Efient 5 mg x 28 tabl: ok. 235 zł.
Efient 10 mg x 28 tabl.: ok. 290 zł.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg / 10 mg chlorowodorku prasugrelu.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Efient a alkohol

Efient u osób starszych(65 lat i więcej)
Efient dla dzieci(do 18 lat)
Efient w ciąży
Efient a karmienie piersią
Efient a prowadzenie pojazdów
Efient a grejpfrut
Efient refundacja

Efient cena i opakowania

Efient Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania