Emend

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – aprepitant. Działa przeciwwymiotnie i zapobiega nudnościom u pacjentów leczonych onkologicznie. Jest wybiórczym antagonistą o wysokim powinowactwie do ludzkich receptorów neurokininowych substancji P. Lek przekracza barierę krew-mózg. Wydalany z moczem i kałem.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom u osób leczonych z powodu nowotworu złośliwego chemioterapią o umiarkowanym ryzyku wymiotów. Zapobieganie nudnościom i wymiotom u osób leczonych z powodu nowotworu złośliwego chemioterapią opartej na cisplatynie. Lek należy stosować w terapii skojarzonej.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharozy, niedoborem izomaltazy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Nie zaleca się stosowania leku Emend jednoczasowo z: pimozydem, cizaprydem, astemizolem, terfenadyną.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku równolegle z: warfaryną, inhibitorami proteazy, lekami przeciwlękowymi, rifampicyną, klarytromycyną, telitromycyną, irinotekanem, chinidyną, nefazodonem, kortykosteroidami, fentyoiną, karbamazepiną, tolbutamidem, midazolamem, triazolamem, fenobarbitalem, alkaloidami sporyszu, alfentanylem, fentanylem, środkami antykoncepcyjnymi, cyklosporyną, takrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem, ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, pozakonazolem, zielem dziurawca.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka: 1 kapsułka 125 mg na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii, po jednej kapsułce 80 mg rano, przez następne 2 dni podawania chemioterapii.
Lek należy stosować doustnie, połykając w całości, popić niewielką ilością wody.
Lek refundowany. Odpłatność pacjenta: 3,20 zł (R)
Opakowanie leku Emend zawiera 1 kapsułkę twardą zawierającą 125 mg aprepitantu oraz 2 kapsułki twarde zawierające 80 mg aprepitantu.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Emend a alkohol

Emend u osób starszych(65 lat i więcej)
Emend dla dzieci(do 18 lat)
Emend w ciąży
Emend a karmienie piersią
Emend a prowadzenie pojazdów
Emend a antykoncepcja
Emend a słońce i solarium ☼
Emend refundacja

Emend cena i opakowania

Emend Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania