Exjade

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – deferazyroks. Należy do leków chelatujących żelazo, czyli pozwalających usunąć jego nadmiar z organizmu. Wiąże z dużym powinowactwem żelazo w III stopniu utlenienia, ułatwia jego wydalanie z organizmu, przede wszystkim z kałem. Nie powoduje przy tym stałego zmniejszenia stężeń cynku i miedzi w osoczu. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany głównie z kałem.

Przewlekłe obciążenie żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (>= 7 ml/kg mc. na miesiąc KKCz) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta powyżej 6 roku życia. Przewlekłe obciążenie żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (>= 7 ml/kg mc. na miesiąc KKCz) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku 2 – 5 lat, przewlekłe obciążenie żelazem w wyniku nieczęstych transfuzji krwi (< 7 ml/kg mc. na miesiąc KKCz) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku powyżej 2 roku życia, przewlekłe obciążenie żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi u pacjentów z innymi rodzajami niedokrwistości powyżej 2 roku życia, u których leczenie deferoksaminą jest niewskazane lub nieodpowiednie. Przewlekłe obciążenie żelazem wymagające terapii chelatującej w przypadku przeciwwskazań bądź niedostatecznej skuteczności leczenia deferoksaminą u pacjentów z zespołami talasemii niezależnych od transfuzji krwi powyżej 10 roku życia.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Leku nie należy stosować u pacjentów przyjmujących inny lek chelatujący żelazo, u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min.), zaawansowanym zespołem mielodysplastycznym lub nowotworem złośliwym w wysokim stadium zaawansowania, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, dziedziczną nietolerancją galaktozy.
Należy zachować ostrożność stosując lek równolegle z: tyzanidyną, ryfampicyną, beprydylem, ergotaminą, klozapiną, doustnymi bisfosfonianami, simwastatyną, aspiryną, ibuprofenem, lekami przeciwzakrzepowymi, kortykosteroidami, cyklosporyną, paklitakselem, teofiliną, fenytoiną, fenobarbitalem, karbamazepiną, hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, repaglinidem, cholestyraminą.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg/kg mc. na dobę.
Lek w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej. 1 tabletka zawiera 250 / 500 mg deferazyroksu.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Exjade a alkohol

Exjade u osób starszych(65 lat i więcej)
Exjade dla dzieci(do 18 lat)
Exjade w ciąży
Exjade a karmienie piersią
Exjade a prowadzenie pojazdów
Exjade a antykoncepcja
Exjade refundacja

Exjade cena i opakowania

Exjade Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cena
Skuteczność
Czas działania