Fluarix

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Fluarix, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

Patrz: Vaxigrip.

Profilaktyka grypy, szczególnie u osób z grup podwyższonego ryzyka powikłań po grypie. Fluarix jest zalecany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 miesięcy. Stosowanie szczepionki Fluarix powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.  Czytaj więcej: Vaxigrip.
Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na którykolwiek składnik, który może być obecny w śladowych ilościach taki jak: pozostałości jaja (albumina jaja kurzego, białko kurze), formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu. Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją.
Fluarix można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami, jednakże szczepienie powinno być wykonane w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że działania niepożądane mogą być bardziej nasilone. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona. Po szczepieniu przeciwko grypie zaobserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA w celu wykrycia przeciwciał przeciwko HTV1, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C oraz HTLV1. Badanie techniką Westem-Blot eliminuje fałszywie dodatnie wyniki uzyskane w badaniu metodą ELISA. Przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.
Szczepionkę podaje się domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli: 0,5 ml, Dzieci w wieku powyżej 36. miesiąca życia: 0,5 ml Dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia do ukończenia 35 miesięcy: Dane kliniczne są ograniczone. Możliwe jest podanie dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Podana dawka powinna być zgodna z istniejącymi oficjalnymi rekomendacjami. Dzieciom poniżej 9. roku życia, które nie były uprzednio szczepione, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni po pierwszej dawce. Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki Fluarix u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy nie były ustalane. Brak dostępnych danych.
brak danych
Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:

  • A/Califomia/7/2009 (HlNl)pdm09 – podobny, zastosowany szczep (NIB-74xp) 15 mikrogramów HA** pochodzący z A/Christchurch/16/2010
  • A/Victoria/361/2011 (H3N2) – pochodny, zastosowany szczep (IVR-165)              15 mikrogramów HA**
  • B/Wisconsin/1/2010 – podobny, zastosowany szczep (NYMC BX-39),                  15 mikrogramów HA** pochodzący z B/Hubei-Wujiagang/15/8/2009

w dawce 0,5 ml. Subst. pomocnicze: Sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, potasu diwodorofosforan, potasu chlorek, magnezu chlorek sześciowodny, a-tokoferolu wodorobursztynian, polisorbat 80 i oktoksynol 10, woda do wstrzykiwań.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia na wypadek wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Szczepionki Fluarix w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u osób z zaburzeniami odporności odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca. Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Autoryzacja: 05.07.2013 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Fluarix a alkohol

Fluarix u osób starszych(65 lat i więcej)
Fluarix dla dzieci(do 18 lat)
Fluarix w ciąży
Fluarix a karmienie piersią
Fluarix a prowadzenie pojazdów
Fluarix refundacja

Fluarix cena i opakowania

Fluarix Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania