Idefirix(imlifidase)

Działanie leku i ulotka

Imlifidaza, substancja aktywna leku Idefirix jest proteazą cysteinową pochodząca ze Streptococcus pyogenes posiadającą właściwości rozszczepiania ludzkiej IgG na podjednostki nieaktywne oraz wykazuje potencjał terapeutyczny do odczulania HLA w przeszczepie nerki i zapobiega odrzuceniu narządu.

Antygen HLA jest to antygen zgodności tkankowej. Jeżeli antygen HLA rozpozna obce komórki, uruchamia odpowiedź immunologiczną przeciwko nim, co może prowadzić do odrzucenia przeszczepu. Z tego powodu ważna jest zgodność Dawcy i Biorcy w zakresie układu HLA. W przypadku pacjentów wysoce uczulonych, którzy mają znacznie podwyższony poziom immunoglobuliny G, może dojść do uszkodzenia tkanki i odrzucenia przeszczepu, czyli w układzie odpornościowym biorcy występują przeciwciała przeciw antygenom dawcy tzn., że występuje dodatnia próba krzyżowa. Po wyciszeniu przeciwciał lekiem Idefirix przed przeszczepem, nowe, wytworzone przez organizm(po przeszczepie) przeciwciała nie będą szkodzić przeszczepionej nerce.

Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu desensytyzacyjnym (odczulaniu) u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki z dodatnią próbą krzyżową z dostępnym zmarłym dawcą. Stosowanie produktu leczniczego Idefirix powinno być ograniczone do pacjentów, u których jest niskie prawdopodobieństwo przeszczepienia w ramach obowiązującego systemu doboru biorców nerki — z uwzględnieniem programów ustalania priorytetów dla pacjentów wysoko immunizowanych.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Trwające poważne zakażenie. Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP). U pacjentów z tą chorobą występuje ryzyko rozwoju choroby posurowiczej.
Produkty lecznicze wywodzące się z ludzkiej albo króliczej IgG mogą ulegać inaktywacji, jeśli są podawane w skojarzeniu z imlifidazą. Do produktów leczniczych na bazie przeciwciał, które są cięte przez imlifidazę, należą między innymi: bazyliksymab, rytuksymab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, rATG oraz IVIg.
Imlifidaza nie powoduje degradacji końskiej globuliny antytymocytarnej, więc zachowanie odstępu czasu między podaniem tych leków nie jest konieczne. Imlifidaza nie tnie ekulizumabu stosowanego w zalecanej dawce.

Przed podaniem imlifidazy pacjentom leczonym IVIg należy uwzględnić okres półtrwania IVIg, wynoszący 3–4 tygodnie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża stanowi przeciwwskazanie do przeszczepienia nerki. Nie należy karmić piersią w czasie przyjmowania leku.

Leczenie powinni zalecić i nadzorować lekarze specjaliści z doświadczeniem w prowadzeniu leczenia immunosupresyjnego i w opiece nad immunizowanymi biorcami przeszczepu nerki.
Imlifidaza jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w warunkach szpitalnych.
 Imlifidaza znajduje się na liście technologii lekowych, które mogą być finansowane z Funduszu Medycznego.
Każda fiolka zawiera 11 mg imlifidazy wytwarzanej w komórkach Escherichia coli techniką rekombinacji DNA plus substancje pomocnicze.
Działania niepożądane
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to zakażenia, w tym zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych i posocznica (zakażenie krwi). Pozostałe częste działania niepożądane to: ból i reakcje wokół miejsca wlewu, podwyższony poziom niektórych enzymów wątrobowych we krwi, ból mięśni, ból głowy i zaczerwienienie.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Idefirix(imlifidase) a alkohol

Idefirix(imlifidase) u osób starszych(65 lat i więcej)
Idefirix(imlifidase) dla dzieci(do 18 lat)
Idefirix(imlifidase) w ciąży
Idefirix(imlifidase) a karmienie piersią
Idefirix(imlifidase) a prowadzenie pojazdów
Idefirix(imlifidase) refundacja

Idefirix(imlifidase) cena i opakowania

Idefirix(imlifidase) Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania